Amiedu ja ManpowerGroup yhteistyöhön – organisaatioiden osaamisen varmistamiseen uutta tukea
2017.12.07

Pula uusista ammattitaitoisista työntekijöistä ja riittämätön osaamisen kehittäminen muutoksessa ovat suurelle osalle organisaatiota kasvun ja kilpailukyvyn este. Amiedu ja ManpowerGroup ovat sopineet, että ne lähtevät yhteisvoimin ratkaisemaan tätä haastetta, kummankin osapuolen vahvuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää palveluja, jotka antavat työnantajille tukea osaavan työvoiman saamisessa sekä työntekijöille urapoluissa.

Amiedu ja ManpowerGroup kehittävät yhdessä ratkaisuja organisaatioiden osaajahaasteeseen.

Amiedun ja ManpowerGroupin yhteistyön myötä organisaatioille tulee tarjolle vahva kanava, jonka kautta ne voivat etsiä ja löytää osaavaa työvoimaa sekä kehittää henkilöstönsä osaamista. Lisäksi uuden palvelukonseptin avulla työnantajat pystyvät entistä paremmin tukemaan henkilöstöään muutostilanteessa.

Myös työnhakijoille tulee ManpowerGroupin ja Amiedun yhteistyön kautta tarjolle kattava valikoima ratkaisuja, kuten RekryKoulutukset ja muut yhteishankintakoulutukset yhdessä työhallinnon, ELY-keskuksen ja yrityksen kanssa. Esimerkiksi RekryKoulutuksen avulla yritys voi helpommin saada tarpeeseen osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa, sellaisessakin tilanteessa, jossa markkinoilla on niukka työvoimareservi.

Yhteistyön tavoitteena on tuottaa uudenlaisia, kokonaisvaltaisia palvelukonsepteja, jotka yhdistävät osaamisen kehittämisen ja työvoiman saannin sekä muutoksessa tukemisen.

Uusi yhteistyö tarjoaa tukea organisaatioiden transformaatioprosesseihin ja osaamistarpeiden kartoitukseen

ManpowerGroupin kokemus työntekijöiden rekrytoinnista yhdistettynä Amiedun osaamiseen työelämän kehittäjänä muutoksessa sekä henkilöstön osaamisen valmentajana luo organisaatioille väylän löytää työvoiman saantiin liittyviä ratkaisuja aiempaa helpommin.

Yhteistyöllä pystytään vastaamaan niin tiettyjen alojen työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan kuin aloilla käynnissä olevaan muutokseen, joiden yhteydessä osa nykyisistä ammateista, työnkuvista ja tehtävistä muuttuu tai katoaa.

Muutostilanteiden tueksi Amiedu ja ManpowerGroup tuottavat palveluita, joilla organisaatiot pystyvät pitämään huolta henkilöstöstään muutoksessa esimerkiksi valmentamalla esimiehiä ohjaamaan muutostilannetta ja työntekijöitä kohtaamaan muutos.

Amiedulla on kykyä auttaa yrityksiä tunnistamaan organisaatioiden ja yksilöiden osaamistarpeet sekä määrittää täydennyskoulutustavoitteet.

”Nykyisellä toimintamallilla olemme onnistuneet saavuttamaan hyviä tuloksia, mutta toimintaympäristön ja markkinoiden muutokset edellyttävät jatkuvaa uudistumista. Yhteistyömme yksi keskeinen tavoite on vastata TEM:in kasvupalveluiden mukanaan tuomiin haasteisiin. Edelleenkin aivan liian usein yritysten henkilöstön osaamista pyritään kehittämään yksittäisillä koulutuksilla tai kehittämisprojekteilla. Amiedun ja ManpowerGroupin yhteistyö on osoitus siitä, että entistä useammin arvonlisäverkostot luovat asiakkaalle uutta arvoa tuottamalla kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja”, toteaa Ami-säätiön johtaja ja Amiedun rehtori Timo Karkola.

Yksilöiden kannalta yhteistyö tarkoittaa, että ManpowerGroup ja Amiedu yhdessä voivat löytää uusia urapolkuja tilanteissa, jotka voivat liittyä toimialan tai työpaikan vaihtoon.

”Työmarkkinat ovat tilanteessa, jossa osaajapula on jo hidaste yritysten kasvulle”, sanoo ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola

”Puhumme neljännestä teollisesta vallankumouksesta, joka synnyttää jatkuvasti uusia osaamistarpeita. Nopea teknologinen kehitys lyhentää kaiken osaamisen elinkaarta ja tekee joitakin työtehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista kokonaan tarpeettomiksi”, Kariola jatkaa.

”Tällaista työmarkkinoiden polarisaatiota on pyrittävä lieventämään kaikin keinoin. Samalla on huolehdittava siitä, että yritykset saavat sellaista osaamista, jota ne tarvitsevat kilpailukykynsä kehittämiseksi.  Teemme vastaavia hankkeita maailmalla, ja ne ovat myös merkittävä osa yritysvastuutamme, jonka keskiössä on aina työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaamisen sekä työllistettävyyden parantaminen. Kouluttajien, rekrytoijien ja yritysten väliset kehittämisohjelmat vaikuttavat suoraan työvoiman saatavuuteen ja suomalaisten työnantajien kilpailukykyyn”, Kariola muistuttaa. 

Lisätietoja:
Matti Kariola, toimitusjohtaja 
ManpowerGroup Oy 
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Uutinen päivitetty 2017.12.07