Cracking the Case - Why You Need Women Leaders
2014.02.07

Maat, jotka ovat onnistuneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa, ovat muita kilpailukykyisempiä. Silti naiset ovat yksi suurimmista alihyödynnetyistä osaajaresursseista maailmassa – ja erityisesti yritysten johtotehtävissä. Miksi? Johtuuko tämä siitä, että yritysten henkilöstökäytännöt eivät ole tältä vuosisadalta? Mihin asioihin ylimmän johdon tulisi kiinnittää huomiota, jotta muutos olisi mahdollinen? Lue lisää:  Cracking the Case – Why you need women leaders.  How to get them and keep them.

Cracking the Case - Why You Need Women Leaders.pdf

Uutinen päivitetty 2016.08.26