ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Itä-Suomessa vahvimmat näkymät seitsemään vuoteen
2019.12.05

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2020 ensimmäiselle vuosineljännekselle on julkaistu tänään. Barometri näyttää, että vuosi alkaa kohtalaisin työllistämisaikein. Toimialoista positiivisimpia merkkejä antavat teollisuuden sekä julkisen ja terveys- ja sosiaalipalvelujen sektorit. Itä-Suomen alueella tulokset ovat positiivisemmat kuin kertaakaan koko työmarkkinabarometrin seitsenvuotisen historian aikana.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri Q1 2020: Suomen tulos

Tutkimusta varten haastateltiin 625 suomalaista työnantajaa, joista kahdeksan prosenttia ennustaa henkilökuntansa määrän kasvua, viisi prosenttia sen vähenemistä ja 87 prosenttia sen pysymistä ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori1 (Net Employment Outlook) vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle on +8. Näkymässä on neljän prosenttiyksikön kasvu niin edelliseen vuosineljännekseen kuin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Kesällä alkanut globaalin talouden synkistyminen alkoi meillä näkyä alkusyksystä, jolloin myös suuryritykset tekivät korjausliikkeitä ja YT-ilmoituksia nähtiin paljon. Tässä rytäkässä tapahtui mahdollisesti jonkinlaista ylireagointia, mutta samalla organisaatioita muokattiin vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamistarpeita. Työnantajien on joka tapauksessa kyettävä houkuttelemaan uudenlaisia osaajia, mikä voi myös näkyä barometrikyselyn tuloksissa”, ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola sanoo. 

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Itä-Suomessa vahvimmat työllistämisaikeet.
Kaavio 1: Q1 2020 Alueellinen vertailu

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin työllistämisaikeet toimialoittain: Rahoitus ja vakuutus; kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut raportoivat vahvimpia työllistämisaikeita (+12)
Kaavio 2: Q1 2020 Toimialavertailu

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Työllistämisaikeet yrityskoon mukaan. Keskisuuret (50-249 henk.) raportoivat suurimpia työllistämisaikeita (+18).
Kaavio 3: Q1 2020 Vertailu yrityskoon mukaan

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin työllistämisaikeet Suomelle tärkeimmissä vientimaissa. Yhdysvalloissa vahvimmat (+20) työllistämisaikeet. Ruotsissa ja Norjassa työllistämisaikeiden saldoluku +10.
Kaavio 4: Q1 2020 Järjestys Suomelle tärkeimpien vientimaiden mukaan

Katso infograafi

Teollisuudessa sekä julkishallinnossa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa vahvimmat näkymät

Työllistämisaikeet kohentuivat viidellä toimialalla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta samalla heikkenivät viidellä toimialalla. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna näkymät vahvistuivat kuudella toimialalla ja heikkenivät kolmella.

Kymmenestä toimialasta vahvimpia ovat teollisuus sekä julkishallinto ja terveys- ja sosiaalipalveluiden sektori, joista kummankin indikaattori on +11. Teollisuudessa työllistämisaikeet ovat verrattain vakaita sekä edelliseen vuosineljännekseen että viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Julkishallinnossa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa raportoidaan huomattavasta, 13 prosenttiyksikön kasvusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja neljän prosenttiyksikön kasvusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tukku- ja vähittäiskauppa ennakoi tulevan vuoden ensimmäiselle neljännekselle vahvinta kasvua kahteen vuoteen (saldoluku +7). Luvussa on yhdeksän prosenttiyksikön nousu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja kuuden prosenttiyksikön nousu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.”On mahdollista, että Suomen reaalitalous ei ole niin haasteellinen kuin maailmantalouden epävarmuustekijät antaisivat olettaa. Viimeaikainen uutisointi on myös jonkin verran lieventänyt arvioita kansainvälisten riskitekijöiden vaikutuksesta talouteemme. Ja teollisuudessa on monia aloja, joiden tuotteille on edelleen kysyntää, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkatuotanto on poikkeuksellisessa vauhdissa”, kuvailee Kariola.

Alueellinen vertailu

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kolmella alueella neljästä, joista Itä-Suomen työmarkkina näyttäytyy erityisen vahvana. Siellä työnantajat raportoivat alueen parhaimman näkymän koko työmarkkinabarometrin seitsenvuotisen historian aikana: indikaattori nousi tasolle +18 edellisen vuosineljänneksen tasolta +3. Ennuste on maltillisempi Etelä-Suomessa (+6) ja Länsi-Suomessa (+2).

”Itä-Suomessa työllisyysnäkymät ovat korkeimmat sen jälkeen, kun barometria alettiin julkaista 2012. Alueen vahvuus on sen monipuolinen elinkeinorakenne, ja esimerkiksi teknologiateollisuudella riittää vielä toimitettavaa tilauskantaa, vaikka tarjouspyyntöjen määrä onkin vähentynyt. Positiivisia tulevaisuudennäkymiä on myös monilla hyvinvointiteknologian yrityksillä, samoin biotaloudessa ja sen alihankintaverkostoissa. Haasteena tuleekin olemaan sopivan osaamisen löytäminen”, sanoo Kariola.

Barometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/ 

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla. 

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2020 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 10.3.2020. 

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2020 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +8.  Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.


Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup Employment Outlook Survey

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management®, ManpowerGroup® Solutions ja Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019  ManpowerGroup on valittu kymmenennen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä 17. kerran Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Uutinen päivitetty 2019.12.10