ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Kasvua vihdoin näkyvissä – suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet vahvistuvat heinä-syyskuulle
2021.06.07

HELSINKI 8.6.2021. ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2021 kolmannelle kvartaalille on julkaistu tänään. Barometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet vahvistuvat heinä-syyskuussa: työnantajista 31 % suunnittelee henkilöstölisäyksiä, 18 % ennakoi henkilöstövähennyksiä ja 47 % uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Saldoluku on +13, ja kun siinä huomioidaan kausitasoitus*, on henkilöstömäärän muutoksen saldoluku +6. Rekrytointiaikeet vahvistuvat 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 13 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Barometrikyselyyn vastasi yli 45 000 työnantajaa 43 maassa. Suomessa kolmatta vuosineljännestä koskevat vastaukset saatiin 509 työnantajalta, jotka edustavat eri toimialoja, alueita ja yrityskokoluokkia.

“Kokonaistulos on nyt paras pandemian alkamisen jälkeen, mikä on hyvä uutinen niin työnhakijoille kuin työnantajillekin, ja siinä näkyy markkinoiden vahvistuva optimismi ja usko tulevaisuuteen”, sanoo ManpowerGroup Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola. ”Henkilöstön kysyntä ja rekrytointien määrä ovat jo jonkin aikaa olleet kasvussa – myönteistä suuntaa ovat varmasti vahvistaneet positiiviset luvut talouskasvusta ja odotuksista sekä tietysti koronatilanteen pysyminen hallinnassa ja rokotusten hyvä eteneminen. Koronan vaikutuksista johtuvia isoja eroja toimialojen välillä toki edelleen on, mutta yleiskuva on nyt suhteellisen myönteinen”, Kariola analysoi kyselyn tuloksia.


Kuva: Suomen työllistämisaikeiden kehitys 2012 - 2021

Globaalissa tutkimuksessa työllistämisaikeet ovat positiivisia 42 maassa, mukaan lukien 26 EMEA-alueen maata. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet vahvistuvat 31 maassa, heikkenevät 8 maassa ja pysyvät ennallaan 4 maassa. Vuosivertailussa työllistämisaikeet vahvistuvat 42 maassa.

43 maan työllistämisaikeet Q3
Kuva: 43 maan työllistämisaikeet Q3-2021

Barometrin keskeiset tulokset Suomessa

• Heinä-syyskuun työllistämisnäkymien saldoluku on positiivinen viidellä ja negatiivinen kahdella tutkituista seitsemästä toimialakokonaisuudesta. Kvartaalivertailussa tulosten vahvistumista ennakoidaan neljällä ja heikentymistä kolmella toimialalla; vuosivertailussa saldoluvut vahvistuvat kaikilla toimialoilla.

• Kyselyn vahvimmat työllistämisaikeet raportoidaan rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa, joissa saldoluku +26 on korkein kahteen vuoteen ja vahvistuu 24 prosenttiyksikköä edellisestä kvartaalista ja 18 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

• Myös teollisuuden rekrytointinäkymät ovat kehittyneet myönteisesti: saldoluku +11 on vahvistunut 16 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

• Tukku- ja vähittäiskaupassa työllistämisaikeiden saldoluku on -5, heikennystä edellisestä kvartaalista 4 prosenttiyksikköä mutta vahvistumista 2 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

• Työllistämisaikeet ovat heikoimmat hotelli- ja ravintola-alalla, jossa saldoluku on -10; laskua edellisestä vuosineljänneksestä on 9 prosenttiyksikköä, mutta vuodentakaisesta saldoluku on vahvistunut 8 prosenttiyksikköä.

• Alueellisessa tarkastelussa työllistämisen saldoluvut vahvistuvat kaikilla neljällä alueella sekä kvartaali- että vuosivertailussa.

• Organisaatiokoon mukaan tapahtuvassa tarkastelussa eniten henkilöstömäärän lisäämistä ennakoidaan tapahtuvan keskisuurissa yrityksissä (saldoluku +8) ja vähiten pienissä ja suurissa yrityksissä (saldoluku +4).

Usko elpymiseen on palautunut

Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien näkemystä siitä, missä vaiheessa työllistäminen palautuisi pandemiaa edeltäneelle tasolle. Suomalaiset luottavat nyt muuta maailmaa enemmän palautumisen nopeuteen:

• globaalisti 29 % työnantajista uskoo, että työllistäminen palautuu koronaa edeltäneelle tasolle 3–9 kuukauden aikana

• suomalaisista työnantajista 3–9 kuukauden palautumisaikatauluun uskoo jopa 45 %

• globaalisti 20 % työnantajista näkee palautumisen tapahtuvan vuoden 2022 aikana, suomalaisten vastaajien osalta luku on 26 %

“Globaaliin ja EMEA-alueen keskiarvoon verrattuna Suomi on paljonkin optimistisempi työllistämisaikeiden normalisoitumisen suhteen. Samaan aikaan tulevan vuosineljänneksen työllistämisodotuksemme ovat kuitenkin kovin maltillisia verrattuina moniin muihin maihin. Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan työllistämisaikeet heinä-syyskuulle ovat Suomeen verrattuna kaksinkertaiset. Uhkakuvana on, että Suomessa ei ole riittävän monipuolista yritysten kasvua ja työllisyyttä tukevaa ohjelmaa, jolloin paluu kasvu-uralle jää kansainvälisestä kehityksestä, kuten se jäi finanssikriisin jälkeen”, Matti Kariola summaa tämänhetkistä tilannetta.

Pahin osaajapula 15 vuoteen

Kariolan mukaan rekrytoinneissa on tällä hetkellä kyse yhtäältä koronan aiheuttaman äkkijarrutuksen korjaamisesta ja toisaalta siitä, että yritysten täytyy varautua näköpiirissä olevaan talouden elpymiseen ja siihen tarvittavan osaamispääoman varmistamiseen.

“Uusimman osaajapulatutkimuksemme mukaan rekrytointivaikeudet ovat nyt maailmalla kavunneet huippuunsa: niin kovia kuin pehmeitäkin taitoja on haastavampaa löytää kuin kertaakaan aikaisemmin viimeisen 15 vuoden aikana”, Kariola varoittaa edessä olevista pullonkauloista ja viittaa tutkimustuloksiin:

• 69 % tutkimukseen vastanneista työnantajista sanoo, että heillä on vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä – lukema on korkein sen jälkeen, kun tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.

• Euroopassa rekrytointivaikeudet ja osaamisen löytäminen on vaikeinta Ranskassa (88 %), Romaniassa (86 %), Italiassa (85 %), Sveitsissä (83 %), Belgiassa (83 %) sekä Turkissa (83 %).

• Eniten osaajapulasta kärsivät yli 250 henkeä työllistävät yritykset: niistä 74 % kamppailee rekrytointihaasteiden kanssa; 50-249 henkeä työllistävissä yrityksissä osuus on 72 %.

• Pienemmissä yrityksissäkin osaajapula on korkealla: 64 % 10-49 henkeä työllistävistä ja 63 % alle 10 henkeä työllistävistä yrityksistä raportoi vaikeuksista.

Lisätiedot

Suomen työmarkkinabarometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

Vuoden 2021 neljännen kvartaalin työllistämisaikeet julkistetaan 7.9.2021.

Mediatiedustelut

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) hallituksen puheenjohtaja
matti.kariola@manpowergroup.fi
Puh. 040 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
mika.wilen@manpowergroup.fi
Puh. 041 455 2970


Työmarkkinabarometri
Työmarkkinabarometri (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 509 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän heinä-syyskuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis® ja Talent Solutions palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja uramuutospalveluihin sekä ulkoistettuihin palveluratkaisuihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. ManpowerGroup on sitoutunut monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämiseen.Vuonna 2021 yhtiö valittiin 12. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle. Lue lisää toiminnastamme ja palveluistamme osoitteessa www.manpowergroup.fi

*Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. Saldoluku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Uutinen päivitetty 2021.06.07