ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Teollisuus ja suuret yritykset luottavaisimpia
2019.03.11

Suomalaiset suuryritykset ennakoivat henkilöstömääränsä lisääntyvän vuoden toisen neljänneksen aikana, ja erityisesti teollisuuden toimialan työllistämisaikeet ovat hieman nousseet alkuvuodesta. Pelko kasvun hidastumisesta ja viennin hiipumisesta heijastuu kuitenkin etenkin pieniin, alle 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin sekä alle 10 henkilön mikroyrityksiin.

Suomen tulos Q2

Tulokset käyvät ilmi tänään julkistetusta ManpowerGroupin työmarkkinabarometrista huhti-kesäkuulle. Vastanneista yrityksistä 12 prosenttia arvioi palkkaavansa lisää henkilökuntaa, 3 prosenttia vähentävänsä väkea ja 83 prosenttia ei ennusta mitään muutosta. Suomen kausitasoitettu indikaattori1 (Net Employment Outlook) vuoden 2019 toiselle kvartaalille on +4. Työllistämisaikeet pysyvät samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta putosivat viime vuodesta (muutos -7).

Tulos alueittainKaavio 1: Q2 2019 Alueellinen vertailu

 

Tulos toimialoittain

Kaavio 2: Q2 2019 Toimialavertailu

 

Tulos yrityskoon mukaan

Kaavio 3: Q2 2019 Vertailu yrityskoon mukaan

 

Tulokset Suomelle tärkeissä vientimaissa

Kaavio 4: Q2 2019 Järjestys tärkeimpien vientimaiden mukaan

”Ensimmäisen vuosipuoliskon työllistämisaikeet näyttävät pysyvän vakaina. Huhti-kesäkuussa työnantajat aikovat palkata henkilöstöä samaan tahtiin kuin tammi-maaliskuussa. Vaikka talouden kasvulukuja rukattiin jo viime vuonna alaspäin, varovaisuus ei ole toistaiseksi tarttunut työnantajien lyhyen aikavälin rekrytointiaikeisiin”, kommentoi Suomen tuloksia ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Kariolan mukaan jonkinlainen suhdannekuvan muutos on kuitenkin nähtävissä vuosivertailussa,  joka osoittaa työllistämisinnon laantumista: työllistämisaikeiden indikaattori on nyt +4, kun se oli samaan aikaan viime vuonna vielä +11.

”Vaikka maailmantaloudessa on paljon jännitteitä ja kysymysmerkkejä, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa ja Britanniassa rekrytointi näyttäisi olevan entisellä tasollaan, ja Kiinassakin hidastuvan hyvin maltillisesti.Toiseksi tärkeimmässä vientimaassamme Ruotsissa suunta on ylöspäin sekä kvartaali- että vuosivertailussa”, Kariola analysoi.

Työmarkkinabarometrin tulokset vahvistavat sitä kuvaa, joka vallitsee myös teknologiateollisuudessa Suomessa.

”Epävarmuutta maailmantaloudessa on paljon, mutta ainakin toistaiseksi on selvitty säikähdyksellä sekä tilausten että työllisyyden kehityksessä. Viime vuonna aina syksyyn asti henkilöstöä lisättiin paljon, myös kokonaisrekrytoinnit olivat korkealla tasolla. Loppuvuonna vauhti hidastui, mutta pysyi edelleen kasvusuunnassa. Loppuvuoden tilauskehitys ennakoi niin ikään, ettei työllisyydessä tapahdu ainakaan nopeasti heikkenemistä, joskaan vauhti ei enää yllä vuodentakaiselle tasolle.

Maailmantaloudessa piilevää epävarmuutta ja sen heijastusvaikutuksia myös Suomeen ei kuitenkaan pidä vähätellä. Tällaisessa tilanteessa yritysten väliset erot työpaikkojen lisäämisessä alkavat tyypillisesti voimistua”, kertoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas.

Isot yritykset ja teollisuus vahvimpina

Vaikka työnantajat arvioivat kasvattavansa henkilöstön määrää kaikissa neljässä yrityskokoluokassa, pelko kasvun hidastumisesta ja viennin hiipumisesta heijastuu pienten, alle 50 henkilöä työllistävien yritysten (indikaattori +7) ja alle 10  henkilöä työllistävien mikroyritysten (indikaattori +3) vastauksissa. Näissä ryhmissä henkilöstömäärän kasvu on hyvin maltillista tai jopa laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ainoastaan suuryritykset (indikaattori +23) ennakoivat henkilöstömääränsä lisäämistä sekä kvartaali- että vuosivertailussa.

Toimialoista kahdeksan kymmenestä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan tulevan vuosineljänneksen aikana. Hyvä merkki on, että erityisesti teollisuuden työllistämisaikeet ovat säilyneet huomattavan vahvoina ja jopa hieman nousseet alkuvuodesta: teollisuuden indikaattori on +19, jossa on kasvua 4 prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesisekorin sekä kaivostoiminnan indikaattor on +7. Maa-, metsä- ja kalatalouden, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan, julkis- ja sosiaalialan sekä hotelli- ja ravintola-alan indikaattorit ovat kaikilla +6.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämissuunnitelmat vahvistuvat kuudessa sektorissa kymmenestä. Kaivos- ja louhintasektori ennustaa suurinta kasvua (+14). Sitä seuraavat rakennusala (+10) ja maa-, metsä- ja kalatalous (+7). Suurimmat tippujat edelliseen kvartaaliin verrattuna ovat kuljetus- ja varastointiala sekä informaatio- ja viestintäala (-8) ja rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (-5).

Suurimmat tippujat vuoden takaiseen verrattuna ovat rakennusala (-19), rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (-13) sekä hotelli- ja ravintola-ala (-9).

Barometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Kaikkien 44 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer-työkalulla osoitteessa  https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2019 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 11.6. 2019.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2019 toiselle kvartaalille on Suomessa +4.  Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

 

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

Jukka Palokangas, pääekonomisti
Teknologiateollisuus ry
[email protected]us.fi
Puh. +358 (0)40 750 5469

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management®, ManpowerGroup® Solutions ja Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019  ManpowerGroup on valittu kymmenennen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä 17. kerran Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Uutinen päivitetty 2019.03.12