ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Työllistämisaikeet pysyvät optimistisina alkuvuodelle 2019
2018.12.07

Työvoimaratkaisuja tarjoava ja kehittävä ManpowerGroup on julkaissut työmarkkinabarometrin vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle. Mahdollisuudet työmarkkinoilla näyttävät hyviltä: suurin osa suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, 7 % arvioi palkkaavansa lisää työvoimaa ja 8 % arvioi joutuvansa tekemään henkilöstövähennyksiä. Vahvimmat työllistämisaikeet on teollisuussektorilla. Heikoimmat näkymät alkuvuodelle on rakennusteollisuudessa.

Suomen työllistämisaikeiden indikaattori vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle

Tänään julkistetun ManpowerGroupin tulevan vuosineljänneksen työmarkkinabarometrin mukaan on odotettavissa, että uusi vuosi alkaa optimistisilla työllistämisnäkymillä. Suomen kausitasoitettu indikaattori(Net Employment Outlook) vuoden 2019 ensimmäiselle kvartaalille on +7. Vaikka laskua on hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, voidaan työllistämisaikeiden kasvua pitää edelleen hyvänä.

Tutkimuksessa kerätään tietoja yli 60 000 työnantajalta 44 maassa neljä kertaa vuodessa. Suomessa työmarkkinabarometria varten haastatellaan 625 työnantajaa eri puolilta maata, kaikilta toimialasektoreilta ja kaikista yrityskokoluokista.

Q1 2019 Alueellinen vertailu

Kaavio 1: Q1 2019 Alueellinen vertailu

 

Q1 2019 Toimialavertailu

Kaavio 2: Q1 2019 Toimialavertailu

 

Q1 2019 Vertailu yrityskoon mukaan

Kaavio 3: Q1 2019 Vertailu yrityskoon mukaan


Q1 2019 Järjestys tärkeimpien vientimaiden mukaan

Kaavio 4: Q1 2019 Järjestys tärkeimpien vientimaiden mukaan


Teollisuudessa vahvimmat näkymät

Tulevan kvartaalin aikana seitsemän kymmenestä toimialasta ennustaa henkilöstömääränsä kasvavan. Lupaavimmat työllistämisaikeet on teollisuudessa, jossa indikaattori on +16. Vaikka työllistämisaikeet teollisuudessa ovat heikentyneet edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ne ovat yhä kaksi prosenttiyksikköä korkeampia vuoden takaiseen aikaan verrattuna.

Varovaista työllistämisaikeen kasvua povaavat myös julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden sektori (+10), rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala (+9)  ja kuljetus- ja varastointiala (+7 ).

”Selvä merkki väestörakenteemme haasteista on viime aikoina käyty yhä laajempi keskustelu työperäisen maahanmuuton helpottamisesta ja nopeuttamisesta. On paljon toimialoja tai palveluita, jotka eivät yksinkertaisesti pyöri sillä määrällä työvoimaa, joka niihin on tarjolla”, analysoi raporttia ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Vuoden 2018 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna seitsemän kymmenestä toimialasta ennustaa työllistämisaikeiden hidastumista. Huomattavin pudotus työllistämisaikeissa on maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen alalla (-11). Mittava yhdeksän prosenttiyksikön pudotus on myös rakennusalalla (-11) sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla ( +9).

”Yleinen talouskasvun hidastuminen näkyy toistaiseksi vain vähän Suomen työllistämisaikeissa. Vaikka makrotalouden kasvuvauhti olisikin hitaampaa, se ei välittömästi heijastu reaalitalouteen. Esimerkiksi teollisuuden tilaukset näkyvät lisätyövoiman tarpeena pitkällä aikavälillä”, kertoo Matti Kariola.

Keskikokoiset yritykset luottavaisimpia

Maantieteellisesti voimakkainta signaalia antaa edelleen Itä-Suomi (+5), vaikka pudotusta on hieman viime vuoden vastaavaan aikaa verrattuna. Heikointa kasvu tulee raportin mukaan olemaan Länsi-Suomessa (+1), jossa työllistämisaikeet tippuivat viidellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Länsi-Suomen näkymät ovat kuitenkin nyt neljä prosenttiyksikköä vahvemmat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Työnantajat ennustavat työvoiman lisäämistä kaikissa neljässä kokoluokassa. Positiivisimmat näköalat alkuvuoteen on keskikokoisilla (50–249 henkilöä) yrityksillä (+20), kun varovaisimpia palkkauksessa ovat alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset (+3).

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa on edelleen vahvimmat työllistämisaikeet. Kausitasoitettu indikaattori sekä Ruotsille että Norjalle on +5.

ManpowerGroup näkee, että yritykset ottavat itse yhä aktiivisemman roolin työvoimahaasteiden ratkaisemisessa.

”Yritykset etsivät kumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan erilaisia ja suhteellisen nopeita uudelleenkoulutusohjelmia. Lisäksi markkinoilla kysytään aikaisempaa enemmän mahdollisimman laajan ja monipuolisen ”rekrytointipaletin” perään ja ollaan entistä enemmän kiinnostuneita kehittämään työnantajamielikuvaa, houkuttelevuutta ja työnantajan arvolupausta”, kuvailee Matti Kariola.

Barometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Kaikkien 44 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer-työkalulla osoitteessa  https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2019 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 12.3.2019.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2019 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +7.  Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

 

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management®, ManpowerGroup® Solutions ja Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2018 ManpowerGroup on valittu kahdeksannen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Uutinen päivitetty 2018.12.11