ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaisilla työnantajilla myönteiset työllistämisaikeet
2018.06.11

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, ManpowerGroup Employment Outlook Survey, on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 625 työnantajaa. Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet heinä–syyskuulle ovat vahvemmat kuin koskaan aiemmin kyselyn aikana: 12 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 2 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 85 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Työllistämisaikeet kasvavat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 2 prosenttiyksikköä ja vuoden 2017 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna 8 prosenttiyksikköä. Kolmannen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +12 %. Työllistämisaikeiden ennustetaan kasvavan kolmella alueella neljästä sekä yhdeksällä toimialalla kymmenestä tulevan vuosineljänneksen aikana.

12.6.2018 julkaistun työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat povaavat vahvoja työllistämisaikeita – kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2018 kolmannelle kvartaalille on +12 %, mikä on vahvin työnantajien raportoima ennuste sen jälkeen, kun kyselyä alettiin tehdä kuusi vuotta sitten.

Työllistämisaikeet alueittain Q3 2018

Kaavio 1: Q3 2018 Alueellinen vertailu

Työllistämisaikeet toimialoittain Q3 2018

Kaavio 2: Q3 2018 Toimialavertailu

 Työllistämisaikeet yrityskoon mukaan Q3 2018

Kaavio 3: Q3 2018 Vertailu yrityskoon mukaan

 Tulokset Suomelle tärkeissä vientimaissa Q3 2018

Kaavio 4: Q3 2018 Järjestys tärkeimpien vientimaiden mukaan

Työllistämisaikeet kasvavat yhdeksällä toimialalla kymmenestä 

Työllistämisaikeet ovat optimistiset lähes kaikilla toimialoilla: yhdeksällä kymmenestä toimialasta raportoidaan henkilöstömäärän kasvua seuraavalle kvartaalille. Vahvinta työllistämisaikeiden kasvua raportoivat hotelli- ja ravintola-alan työnantajat (indikaattori +23 %). Seuraavaksi eniten kasvua ennustetaan teollisuudessa (+19 %) sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla (+17 %).  

Työllistämisaikeet vahvistuvat viidellä kymmenestä toimialalla vuoden 2018 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kahdeksalla toimialalla kymmenestä ennustetaan vahvempia työllistämisaikeita verrattuna vuoden 2017 kolmanteen kvartaaliin.

Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat povaavat seuraavalle kolmelle kuukaudelle vahvimpia työllistämisaikeita kolmeen vuoteen. Teollisuuden työnantajat puolestaan ennustavat 17 prosenttiyksikköä vahvempia työllistämisaikeita verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten.

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan työnantajat ennakoivat huomattavampaa kasvua työllistämiseen kuin kertaakaan aiemmin kyselyn aikana.

”Suomessa työllistämisaikeet ovat vahvemmat kuin kertaakaan kyselyn aloittamisen jälkeen kuusi vuotta sitten. Tämä on hyvä uutinen työnhakijoiden kannalta. Varsinkin erityisosaamisen kysyntä on nousussa, mistä kielii esimerkiksi vakituisten työsopimusten määrän kasvu. Mitä kovemmaksi kilpailu asiantuntijoista käy, sitä kilpailukykyisempiä työnantajien tarjousten on oltava”, toteaa ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

Optimistiset työllistämisaikeet kaikissa yrityskokoluokissa ja lähes kaikkialla maailmassa

Kaikissa yrityskokoluokissa odotetaan kasvua työllistämisaikeisin tulevan vuosineljänneksen aikana. Vahvin työllistämisindikaattori, +31 %, on keskikokoisten työnantajien keskuudessa. Suurissa yrityksissä ennustetaan aktiivisia työllistämisaikeita (+25 %). Pienten (+20 %) ja mikroyritysten (+10 %) työllistämisindikaattorit ovat myös kasvussa. 

”Vahvat työllistämisaikeet viestivät siitä, että markkinoilla pitkään vallinnut varovaisuus on väistymässä. Lähitulevaisuuden ennusteet ovat poikkeuksetta myönteisiä, mistä johtuen resursointi on myös ennakoivaa”, Matti Kariola toteaa.

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan barometrin piirissä olevasta 26 maasta työllistämisen ennustetaan kasvavan 25:ssä. Kausitasoitetun datan perusteella Kroatian työnantajilla on optimisimmat työllistämisaikeet EMEA-alueella sekä Japanin kanssa vahvimmat työllistämisaikeet maailmanlaajuisesti. Suomen työllistämisaikeet ovat Pohjoismaiden vahvimmat.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2018 kolmannelle kvartaalille on Suomessa +12 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Lataa itsellesi

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2018 neljännen kvartaalin tulokset julkistetaan 11.9.2018.

Kaikkien 44 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla.

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 41 455 2970

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu yli 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 44 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Uutinen päivitetty 2018.06.12