ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaisilla työnantajilla vahvat työllistämisaikeet loppuvuodelle
2018.09.07

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 625 työnantajaa. Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet loka-joulukuulle ovat vakaat: 14 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 9 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 77 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Neljännen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +9 %. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet pysyvät ennallaan ja vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna lähes muuttumattomina. Työllistämisaikeiden ennustetaan kasvavan kaikilla neljällä alueella sekä seitsemällä kymmenestä toimialasta tulevan vuosineljänneksen aikana.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat povaavat vahvojen työllistämisaikeiden jatkuvan: kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2018 neljännelle kvartaalille on +9 % ja pysyy vakaana suhteessa aiempiin vuosineljänneksiin.

Työmarkkinabarometri Q4 2018 alueittainKaavio 1: Q4 2018 Alueellinen vertailu

Työmarkkinabarometri Q4 2018 toimialoittain

Kaavio 2: Q4 2018 Toimialavertailu

Työmarkkinabarometri Q4 2018 yrityskoon mukaan
Kaavio 3: Q4 2018 Vertailu yrityskoon mukaan

Työmarkkinabarometri Q4 2018 vientimaat
Kaavio 4: Q4 2018 Järjestys tärkeimpien vientimaiden mukaan


Työllistämisaikeet kasvavat seitsemällä toimialalla kymmenestä

Henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan seitsemällä toimialalla kymmenestä tulevan kvartaalin aikana. Eniten kasvua työllistämisaikeisiin raportoivat teollisuussektorin työnantajat (indikaattori +24 %). Verrattuna vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen teollisuusalan työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 16 prosenttiyksikköä. 

Seuraavaksi eniten kasvua ennustetaan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (+22 %); toimialan indikaattori on korkeimmalla tasolla sitten kyselyn aloittamisen kuusi vuotta sitten. 

Työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä kymmenestä toimialalla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Samaten vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet putoavat seitsemällä toimialalla kymmenestä.

"Markkinoilla on viime viikkoina ollut paljon spekulointia siitä, kauanko nykyinen nousu voi jatkua, ja kasvavan protektionismin kielteisiä vaikutuksia maailmankauppaan pelätään. Suomalaisten työnantajien lähikuukausien näkymiin tällaisilla uhkakuvilla ei ainakaan vielä näytä olevan vaikutuksia", toteaa ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola tuoreen tutkimuksen tuloksista.

Työllistämisaikeet kasvavat kaikissa yrityskokoluokissa ympäri maailman

Henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa. Työllistämisaikeet ovat voimakkaimmat suurissa yrityksissä (indikaattori +24 %) ja keskikokoisissa yrityksissä (indikaattori +20 %). Myös pienten ja makroyritysten työnantajien työllistämisaikeet pysyvät plussalla (indikaattorit +11 % ja +8 %).

Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa henkilöstömäärän odotetaan lisääntyvän 25 maassa 26:sta. Kausitasoitetun datan perusteella EMEA-alueen myönteisimmät työllistämisaikeet ovat Romaniassa ja Sloveniassa. Maailmanlaajuisesti vahvinta kasvua työllistämisaikeisiin ennustetaan Japanissa. Pohjoismaiden vahvimmat työllistämisaikeet ovat puolestaan Suomen työnantajilla.

Työllistämisaikeet ovat säilyneet vahvoina ja vakaina jo kolme perättäistä vuosineljännestä. "Suomen taloudella menee edelleen hyvin. Ja kun otetaan huomioon, että hakija- ja osaajapula huitelee 45 prosentissa, työnantajien vahvat rekrytointiaikeet on helppo allekirjoittaa", Kariola analysoi. 

"Monilla vientivetoisilla toimialoilla tarvitaan yksinkertaisesti lisää väkeä pitämään pyörät pyörimässä, kun taas toisilla aloilla on kyse enemmänkin rekrytoinneista, joilla haetaan kokonaan uutta osaamista."

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2018 neljännelle kvartaalille on Suomessa +9 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen seosnkivaihteluihin.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin tulokset julkistetaan 11.12.2018.

Kaikkien 44 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla osoitteessa https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, Director, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 41 455 2970

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 60 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 44 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management®, ManpowerGroup® Solutions ja Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2018 ManpowerGroup on valittu kahdeksannen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Uutinen päivitetty 2018.09.11