ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaisilla työnantajilla vahvimmat työllistämisaikeet vuosiin
2018.03.12

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, ManpowerGroup Employment Outlook Survey, on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 626 työnantajaa. Suomalaiset työnantajat raportoivat vahvoja työllistämisaikeita huhti-kesäkuulle: 22 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 72 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Toisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +10 %. Työllisyysnäkymät voimistuvat 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 6 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kolmella alueella neljästä. Kahdeksalla toimialalla kymmenestä arvioidaan henkilöstömäärän kasvavan.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat huomattavia työllistämisaikeita vuoden 2018 toiselle neljännekselle. Työnantajista 22 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 72 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2018 toiselle kvartaalille on +10 %. Työllisyysnäkymät voimistuvat 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 6 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna.

Työmarkkinabarometrin tunnusluvut huhti-kesäkuulle 2018

ManpowerGroupin kyselyn tuloksista käy ilmi, että työnantajat ovat hyvin optimistisia työllistämisnäkymien suhteen, ja työllistämisaikeiden indikaattori on vahvin sitten kyselyn aloittamisen yli viisi vuotta sitten. Kolmella alueella neljästä työllistämiseen odotetaan kasvua. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeiden indikaattori on +26 %, minkä lisäksi myös Etelä-Suomessa (+16 %) ja Itä-Suomessa (+12 %) odotetaan tasaista kasvua. Sen sijaan Länsi-Suomen työllistämisnäkymät ovat epävarmat (indikaattori -2 %).

Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen työllistämisaikeiden odotetaan vahvistuvan viidellä toimialalla kymmenestä, ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna indikaattorit vahvistuvat kuudella toimialalla.

”Tilanne työmarkkinoilla on parantunut, ja sekä kuluttajien että yritysten luottamus on historiallisen korkealla”, sanoo ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

”Työllistämisaikeet ovat kasvaneet kolme vuosineljännestä peräkkäin, ja Suomi on onnistunut kasvattamaan kilpailukykyään sekä päässyt nauttimaan kauppakumppaniensa myötätuulesta. Tämä on erinomaista työnhakijoiden kannalta, vaikka työllisyyden kasvu ei ole riittävällä tasolla. Yritykset kärsivät osaajapulasta, erityisesti IT- ja digitaalialojen, myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisista on pulaa.”  

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan barometrin piirissä olevasta 26 maasta työllistymisen odotetaan kasvavan 25:ssä. Kausitasoitetun datan perusteella Unkarin työllistämisnäkymät ovat alueen vahvimmat, mihin vaikuttavat osittain maan rakennusalan vahvat näkymät. Pohjoismaissa työllistämisaikeiden odotetaan kasvavan eniten Suomessa.

Kaavio 1: Q2 2018 Alueellinen vertailu

Kaavio 2: Q2 2018 Toimialavertailu

Kaavio 3: Q2 2018 Vertailu yrityskoon mukaan

Alueellinen analyysi – Pohjois-Suomi erottuu joukosta vahvoilla työllistämisluvuilla

Työnantajat kolmella alueella neljästä kertovat työllistämisaikeiden kasvusta toiselle vuosineljännekselle. Pohjois-Suomessa työllisyysnäkymät ovat vahvimmat (indikaattori +26 %), minkä lisäksi Etelä-Suomessa (+16 %) ja Itä-Suomessa (+12 %) odotetaan tasaista kasvua. Länsi-Suomessa työllistämisaikeet ovat epävarmat (-2 %).

”Pohjois-Suomen työllistämisaikeet ovat vahvemmat kuin kertaakaan kyselyn aloittamisen jälkeen”, Kariola toteaa. ”Kansainvälinen turismi kasvoi myönteisesti koko viime vuoden ajan, mikä toi nostetta hotelli- ja ravintola- sekä vähittäiskaupan alalle. Lapissa sijaitsevat matkakohteet kamppailevat saadakseen tarpeeksi työntekijöitä, mutta työvoiman tarjonta ei vastaa kysyntää.”

Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen Pohjois-Suomen työllistämiseen odotetaan kasvua jopa 21 prosenttiyksikköä. Länsi-Suomen näkymät voimistuvat 2 prosenttiyksikköä, ja Etelä- ja Itä-Suomen työnantajat puolestaan ennustavat tasaista kasvua suhteessa vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Vuositasolla verrattuna Pohjois-Suomen työllistämisaikeet vahvistuivat 41 prosenttiyksiköllä.

Toimialakohtainen analyysi – enemmistö toimialoista ennustaa kasvua työllistämiseen

Vankimmat työllistämisaikeet ovat odotettavissa rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +21 %). Teollisuusalalla (indikaattori +20 %) sekä rakennusalalla (indikaattori +19 %) odotetaan niin ikään myönteisiä työllistämisaikeita. Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat odottavat hyvää 15 prosenttiyksikön kasvua. Kasvua odotetaan myös julkishallinnossa sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloilla (+7 %). Kaivos- ja louhinta-alalla puolestaan uusia työpaikkoja ei ole odotettavissa (indikaattori 0 %). Kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla työllistämisnäkymät ovat laskussa, indikaattorin ollessa -7 %.

”Työllistämisaikeet ovat vahvat monella eri toimialalla, mikä viestii Suomen talouden kasvusta, erityisesti teollisuudessa”, Kariola analysoi. ”Työnantajat ovat kuitenkin huolestuneita työvoiman ja tarvittavien taitojen puutteesta, mikä tulee muodostamaan yhden huomattavammista esteistä suuremmalle kasvulle. Tähän pullonkaulaan tulisi kiinnittää huomiota yhteiskunnan kaikilla eri osa-alueilla.”

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua kaikissa yrityskokoluokissa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Kaikissa yrityskokoluokissa odotetaan kasvua työllistämiseen tulevana vuosineljänneksenä. Keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) odotetaan vahvaa kasvua (indikaattori +23), kuten myös suurissa yrityksissä (250 työntekijää tai enemmän), joiden indikaattori on +22 %. Pienet yritykset ennustavat hyvää 14 prosenttiyksikön kasvua. Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) ennustavat myös kasvua indikaattorin ollessa +10 %.

Vuoden 2018 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet kasvavat suurissa yrityskokoluokissa 3 prosenttiyksikköä. Keskikokoisissa yrityksissä ja mikroyrityksissä kasvua odotetaan 2 prosenttiyksikköä. Pienten yritysten ennusteessa ei ole havaittavissa kasvua suhteessa edelliseen vuosineljännekseen.

Keskikokoisissa ja mikroyrityksissä odotetaan 7 prosenttiyksikön kasvua verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna. Suurten yritysten näkymät ovat 6 prosenttiyksikköä paremmat, kun taas pienten yritysten ennusteet pysyvät suhteellisen vakaina.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2018 toiselle kvartaalille on Suomessa +10 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Lataa itsellesi

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2018 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 12.6.2018.

Kaikkien 44 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla osoitteessa https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu yli 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 44 maassa. Suomessa haastateltiin 626 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 41 455 2970

Uutinen päivitetty 2018.03.13