ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet pitävät pintansa
2020.03.09

HELSINKI 10.3.2020. ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2020 toiselle vuosineljännekselle on julkaistu tänään. Barometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet säilyvät kohtalaisen toiveikkaina myös huhti-kesäkuussa. Henkilöstömäärän muutoksen saldoluku on positiivinen kaikilla tutkituilla toimialoilla. Vahvimmat työllistämisaikeet raportoidaan tällä kertaa rahoitus- ja vakuutusalalta (+18) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (+16). Alueista parhaassa vedossa on Etelä-Suomi, jossa indikaattori on +9.

Työmarkkinabarometri Q2 2020: Suomen tulos

Tutkimusta varten haastateltiin 627 suomalaista työnantajaa. Heistä 19 % ennustaa henkilöstömäärän lisäystä, 6 % vähennystä ja 74 % henkilöstömäärän pysymistä ennallaan. Kun tuloksissa huomioidaan kausitasoitus1, on saldoluku +8. Näkymässä on kolmen prosenttiyksikön pudotus edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja yhden prosenttiyksikön lasku vuodentakaiseen näkymään verrattuna. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 6.-28. tammikuuta ennen tietoa koronaviruksen leviämisestä.

"On rohkaisevaa huomata, että suomalaiset työnantajat ovat edelleen kohtailaisen optimistisia lähikuukausien henkilöstönäkymien osalta, siitäkin huolimatta, että talouden hidastumisesta varoitellaan tiuhaan tahtiin ja globaalit epävarmuustekijät eivät olet hävinneet mihinkään", toteaa ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

Kariolan mukaan on myös mahdollista, että suomalaiset työnantajat reagoivat hitaasti päämarkkinoillamme tapahtuviin muutoksiin. Toisaalta tuorein tutkimus näyttää, että Suomessa osaajapula on kasvanut vuodessa 20 prosenttiyksikköä, ja nyt jopa 67 % työnantajista2 sanoo, että heillä on vaikeuksia täyttää avoimia työtehtäviä. Luku on jo huomattavasti globaalin tutkimuksen keskiarvoa korkeampi ja osoittaa selkeästi suomalaisen työmarkkinan pullonkaulan: osaavaa työvoimaa ei riitä edes nykytilanteeseen, kasvusta puhumattakaan. “Koronaviruksen globaaleja vaikutuksia työllistämiseen on vielä liian aikaista arvioida. Monilla markkinoilla on matala työttömyys, ja globaalisti 54 % työnantajista kamppailee työvoiman ja oikean osaamisen löytämisen kanssa", Matti Kariola sanoo.

Työmarkkinabarometri Q2 2020: Alueellinen tulos
Kaavio 1: Q2 2020 Alueellinen vertailu

Työmarkkinabarometri Q2 2020: toimialoittain
Kaavio 2: 2020 Q2 Toimialavertailu

Työmarkkinabarometri Q2 2020: yrityskoon mukaan
Kaavio 3: Q2 2020 Vertailu yrityskoon mukaan

Työmarkkinabarometri Q2 2020: vientimaittain
Kaavio 4: Q2 2020 Järjestys Suomelle tärkeimpien vientimaiden mukaan

Katso infograafi

Kaikki toimialat plussalla

Henkilöstömäärään ennustetaan lisäystä kaikilla seitsemällä sektorilla huhti-kesäkuussa. Vuoden alkuun verrattuna työllistämisaikeet kuitenkin heikkenevät viidellä sektorilla; kun tulosta verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, indikaattori on heikompi neljällä sektorilla seitsemästä.

Rahoitus ja vakuutus, kiinteistöala ja liike-elämän palvelut raportoivat kyselyn vahvimmista työllistämisaikeista saldoluvulla +18. Työllistämisaikeet kuitenkin heikkenevät 7 prosenttiyksikköä vertailussa kuluvan vuoden alkuun ja 14 prosenttiyksikköä vertailussa vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ennustetaan suotuisimpia työllistämisnäkymiä kahteen vuoteen; saldoluku on +16. Näkymät pysyvät lähes muuttumattomina alkuvuoteen verrattuna ja vahvistuvat 6 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Teollisuuden työnantajat raportoivat heikoimmista tuloksista neljään vuoteen. Huhti-kesäkuun näkymien saldoluku on +7. Alkuvuoteen verrattuna laskua on 5 prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskua on 9 prosenttiyksikköä.

“Suomen teollisuus on hyvin riippuvainen ulkomaisesta kysynnästä, ja jos päämarkkinamme alkaisivat hiljentyä, vientiteollisuutemme olisi isoissa haasteissa. Mutta kun tarkastelemme lähikuukausien työllistämisaikeita kahdeksalla tärkeimmällä vientimarkkinallamme, tilanne näyttää vielä valoisammalta kuin osasimme odottaa: työllistämisaktiviteetti vahvistuu kuudessa maassa ja pysyy ennallaan kahdessa”, Kariola analysoi.

Kausitasoitetut työllistämisaikeet Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla (saldoluku, järjestys tärkeimpien vientimaiden mukaan):

Saksa +13
Ruotsi + 10
Yhdysvallat + 19
Alankomaat +12
Kiina +6
Iso-Britannia +4
Belgia +13
Norja +16

Alueellinen vertailu

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kaikilla neljällä alueella. Vahvimmat työllistämisaikeet tulevat Etelä-Suomesta, jossa saldoluku on +9. Pohjois-Suomessa indikaattori on +7 ja Länsi- ja Itä-Suomessa +6. Alkuvuoteen verrattuna näkymät heikkenevät kolmella alueella neljästä. Etelä-Suomen työnantajien rekrytointiaikeet laskevat 6 prosenttiyksikköä, Länsi-Suomen 5 ja Itä-Suomen 2 prosenttiyksikköä, kun taas Pohjois-Suomi raportoi 2 prosenttiyksikön noususta.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna näkymät heikkenevät Länsi-Suomessa 8 ja Etelä-Suomessa 5 prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa näkymät pysyvät ennallaan ja nousevat Pohjois-Suomessa 7 prosenttiyksikköä.

Keskikokoiset ja suuret työnantajat ennustavat rekrytoivansa eniten

Huhti-kesäkuun työllistämisaikeet ovat positiiviset kaikissa kokoluokissa – keskikokoiset ja suuret työnantajat arvioivat kasvattavansa henkilöstömääräänsä eniten (saldoluku +15 ja +13). Pienintä henkilöstömäärän lisäystä (+2) ennustetaan alle 10 henkilöä työllistävissä organisaatioissa.

Suomen työmarkkinabarometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2020 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 9.6.2020.

Lisätiedot

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. 040 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. 041 455 2970

Työmarkkinabarometri
Työmarkkinabarometri (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 627 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän huhti-kesäkuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujenasiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Talent Solutions sekä Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019 ManpowerGroup valittiin 17. kerran Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi; vuonna 2020 pääsimme 11. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

 


1 Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. Saldoluku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

2 67 % suomalaisista työnantajista kamppailee rekrytointivaikeuksien kanssa. Katso tarkemmat tulokset: https://tietopankki.manpower.fi/ratkaisuja-osaajapulaan-mita-tyontekijat-haluavat

Uutinen päivitetty 2020.03.10