ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet vahvistuvat vain vähän edellisestä vuosineljänneksestä
2020.09.04

HELSINKI 8.9.2020. ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2020 neljännelle vuosineljännekselle on julkaistu tänään. Barometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet pysyvät alavireisenä loka-joulukuussa: suomalaisista työnantajista 10 % ennakoi henkilöstölisäyksiä, 17 % henkilöstövähennyksiä ja 72 % uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, jolloin saldoluku on -7. Kun tuloksissa huomioidaan kausitasoitus* on henkilöstömäärän muutoksen saldoluku +1.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Työnantajien rekrytointiaikeet Q4 2020

Rekrytointiaikeet tosin vahvistuvat 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä, mutta heikkenevät 8 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Globaalisti työllistämisaikeet vahvistuvat 37 maassa 43:sta, kun näkymiä verrataan edelliseen vuosineljännekseen, mutta heikkenevät 41 maassa, kun niitä verrataan vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. EMEA-alueella näkymät paranevat vuosineljännesvertailussa 24 maassa 26:sta, mutta heikkenevät 25 maassa vuosivertailussa.

Tällä kertaa tutkimukseen haastateltiin 354 suomalaista työnantajaa; globaalin koronakriisin vaikutukset ovat selkeät ja näkyvät tuloksissa niin Suomessa kuin muissakin 42:ssa tutkimukseen osallistuneessa maassa.

Barometrin keskeiset tulokset

  • Loka-joulukuun työllistämisnäkymien saldoluku on positiivinen neljällä ja negatiivinen kolmella toimialalla seitsemästä. Kvartaalivertailussa tulokset vahvistuvat neljällä toimialalla, mutta vuosivertailussa heikentymistä ennustetaan kuudella sektorilla. 
  • Vahvimmat työllistämisnäkymät raportoidaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jonka saldoluku +23 on ollut yhtä korkea kerran aikaisemmin kahdeksan vuoden aikana. Näkymät vahvistuvat 50 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 11 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
  • Tukku- ja vähittäiskaupan saldoluku +6 on koko kyselyn saldolukua korkeampi ja vahvistuu 15 prosenttiyksikköä edellisestä kvartaalista, mutta heikkenee 2 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.
  • Heikoimmat työllistämisnäkymät raportoidaan rakentamisessa, jonka saldoluku on -20. Työllistämisaikeet ovat matalimmalla tasolla kahdeksaan vuoteen ja pysyvät melko muuttumattomina edelliseen kvartaaliin verrattaessa, mutta heikkenevät jopa 32 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.
  • Työnantajat rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa ennakoivat myös heikoimpia työllistämisaikeita kahdeksaan vuoteen. Saldoluku +3 heikkenee 5 prosenttiyksikköä edellisestä kvartaalista ja 16 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.
  • Teollisuuden rekrytointiaikeet loka-joulukuulle pysyvät maltillisina saldoluvun ollessa +5. Työllistämisnäkymät heikkenevät 8 prosenttiyksikköä edellisestä kvartaalista ja 4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. 
  • Työllistämisen saldoluvut pysyvät plussalla kahdella maantieteellisellä alueella ja painuvat miinukselle kahdella alueella. Vuodentakaiseen verrattuna laskua on kaikilla alueilla. 
  • Organisaatiokoon mukaan tapahtuvassa tarkastelussa saldoluvut ovat plussalla kahdessa kokoluokassa; odotukset ovat heikoimmat suuryrityksissä, missä saldoluku on -8.

"Loppukeväästä tapahtunut rajoitteiden purku on heijastunut nopeiten majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä tukku- ja vähittäiskauppaan, mikä on tukenut kotimaista kysyntää, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola barometrikyselyn tuloksia. Luottamus on vahvistunut hieman kolmessa kuukaudessa, mutta näköpiirissä on edelleen monia epävarmuustekijöitä."

Kariolan mukaan seuraava iso huolenaihe on vientiteollisuutemme tilanne ja lähitulevaisuuden näkymät, joita koronaepidemia on kurittanut kovalla kädellä; laskua on jopa yli 20 % niin teknologiateollisuuden kuin metsäteollisuuden ja palveluidenkin viennissä. Kun otetaan huomioon vientiteollisuutemme työllistävä ja kansantaloudellinen vaikutus, näköpiirissä on isoja haasteita. 

"Vaikka työllistämisvolyymit ovat laskeneet vuodentakaisesta, markkinoilla näkyy samalla kasvavaa kysyntää uusille osaamisalueille: koronakriisi on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä ja kasvattanut digitaalisten palvelujen käyttöä huomattavasti, mikä näkyy mm. siten, että erilaisiin asiakaspalvelu- ja backoffice-tehtäviin haetaan nyt hyviä teknisiä valmiuksia omaavia tekijöitä."

Paluu pandemiaa edeltäneisiin työllistämisnäkymiin on hidasta

Globaalisti lähes puolet (45 %) työnantajista ennakoi, että rekrytointi palaa koronaa edeltäneelle tasolle seuraavien 12 kuukauden aikana. Näkemyksissä on kuitenkin suuria vaihteluita eri talousalueiden välillä. Pessimistisimmät arvio tulevat EMEA-alueelta, missä lähes kolmannes (30 %) yrityksistä ei usko, että pandemiaa edeltäneisiin työllistämismääriin päästään enää koskaan. Kyselyn optimistisin maa on Suomi: meillä 78 % vastaajista uskoo, että paluu normaaliin tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa vastaava osuus on 49 % ja 48 %.

Etätyö ja joustavat työajat kasvussa

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä pitkäkestoisia muutoksia työnantajat uskovat pandemian tuovan työskentelymalleihin ja työelämään. Vastauksista nousee kaksi muutostrendiä, jotka vastaavat myös henkilöstön odotuksiin muuttuneissa olosuhteissa:

  • Koronan seurauksena yli kolmannes (39 %) työnantajista aikoo tarjota etätyötä ja joustavia työaikoja henkilöstölleen: viidennes (20 %) suunnittelee jopa 100-prosenttista etätyömahdollisuutta. Suomessa vastaavat osuudet ovat 66 % ja 17 %.
  • Työnantajat suunnittelevat tarjoavansa henkilöstölleen aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja uusien taitojen kehittämiseen (31 %) sekä panostavansa enemmän terveyteen ja hyvinvointiin. 

Lisätiedot

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

Työmarkkinabarometrin vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin tulokset julkistetaan 8.12.2020.

Mediatiedustelut

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) hallituksen puheenjohtaja
[email protected]
Puh. 040 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. 041 455 2970

*Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. Saldoluku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. 

Uutinen päivitetty 2020.09.08