ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: työmarkkinoilla varovaista optimismia
2017.03.14

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 620 työnantajaa. Suomalaiset työnantajat raportoivat varovaisen optimistisia työllistämisaikeita huhti–kesäkuulle: 11 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 2 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 87 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Toisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisindikaattori on +5 %. Työllisyysnäkymät pysyvät ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta paranevat 4 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kolmella alueella neljästä ja seitsemällä toimialalla kymmenestä.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat kohtuullisia työllistämisaikeita vuoden 2017 toiselle neljännekselle. Työnantajista 11 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 2 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 87 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2017 toiselle kvartaalille on +5 %. Työllisyysnäkymät pysyvät ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna. Edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna työllisyysnäkymät kohenevat 4 prosenttiyksikköä.

”Kokonaistulos heijastelee markkinoilla yleisesti havaittavissa olevaa optimistisempaa tunnelmaa ja on vahvin sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Työvoimaansa pienentävien työnantajien osuus on vähentynyt merkittävästi, mikä on myös merkki vankemmasta uskosta markkinoilla”, sanoo ManpowerGroupin markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika Wilén.

Euroopassa työllistämistahti pysyy kohtalaisena. Positiivisimmat näkymät ovat Itä-Euroopassa: Slovenia (indikaattori +22 %), Unkari (indikaattori +17 %) ja Romania (indikaattori +16 %) ovat maanosan kärkimaat. Pohjoismaista norjalaiset työnantajat ovat varovaisen optimistisia (indikaattori +6 %). Myös Ruotsissa näkymät ovat kohtalaiset, vaikkakin verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenevät 5 prosenttiyksiköllä.

 

Kaavio 1: Alueelliset vertailut Q2 2017

Kaavio 2: Toimialavertailu Q2 2017


Kaavio 3: Yrityskokovertailu Q2 2017


Alueellinen analyysi – Etelä-Suomessa eniten työmahdollisuuksia

Työnantajat raportoivat positiivisista työllistämisaikeista kolmella alueella neljästä. Vahvimmat työmarkkinat löytyvät Etelä-Suomesta (indikaattori +12 %). Länsi- (indikaattori +2 %) ja Itä-Suomessa (indikaattori +1 %) työllistämisnäkymät ovat hyvin varovaiset. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet ovat laskussa (indikaattori -15 %).

Verrattuna samaan aikaan viime vuonna näkymät kohenevat kolmella alueella neljästä. Huomattavinta kasvua odotetaan Itä-Suomessa, jossa työllistämisaikeet ovat 9 prosenttiyksikköä vankemmat kuin samaan aikaan edellisvuonna. Merkittävin pudotus on tapahtunut Pohjois-Suomessa, jossa työmahdollisuudet ovat romahtaneet 20 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät kaikilla alueilla.

Toimialakohtainen analyysi – työllistämistahti kiihtymässä monilla aloilla

Työnantajat seitsemällä sektorilla kymmenestä uskovat henkilöstömääränsä kasvavan vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Eniten uusia työpaikkoja ennustetaan avautuvan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +16 %). Kyseessä on vahvimmat luvut yli neljään vuoteen. Myös hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +11 %) sekä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla (indikaattori +7 %) henkilöstömäärien odotetaan kasvavan. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla ilmapiiri on suotuisa: näkymät kohenevat 16 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna ja 14 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna.

Pessimistisimmät työnantajat löytyvät kaivos- ja louhinta-alalla, jossa odotetaan seuraavalle kolmelle kuukaudelle heikkoja työllistämisnäkymiä (indikaattori -8 %).

Vuoden takaiseen verrattuna työllistämisaikeet ovat kohentuneet kahdeksalla sektorilla kymmenestä. Kuudella sektorilla työllistämistahdin odotetaan kiihtyvän edelliseen neljännekseen verrattuna.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua luvassa kaikissa kokoluokissa

Positiivisia työllistämisaikeita on odotettavissa kaikkiin yrityskokoluokkiin. Vankinta kasvu on keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattori on +18 %. Hyvää työllistämisvauhtia odotetaan myös suuriin (250 työntekijää tai enemmän) ja pieniin yrityksiin (10–49 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattorit ovat +15 % ja +14 %. Varovaisimmista työllistämisaikeista kertovat mikroyritykset (alle 10 työntekijää), joiden indikaattori on +3 %. Verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna työllistämisaikeet paranevat kaikissa kokoluokissa. Suuret yritykset raportoivat huomattavimman kasvun (8 prosenttiyksikköä).

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 toiselle kvartaalille on Suomessa +5 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. Q2 2017 tuloksessa rakennussektorin osalta on käytetty kausitasoittamatonta dataa. 

Lataa itsellesi

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 13.6.2017.

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla osoitteessa http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer tai www.manpowergroup.com/meos

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Lisätiedot:

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management® ja ManpowerGroup® Solutions palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2016 ManpowerGroup on valittu kuudennen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

 


 

Uutinen päivitetty 2017.03.14