ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: vuosi alkaa kohtalaisilla työllistämisaikeilla
2017.12.11

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen globaali työmarkkinabarometri toteutettiin haastattelemalla kaikkiaan 627 työnantajaa. Suomalaiset työnantajat raportoivat kohtalaisia työllistämisaikeita tammi-maaliskuulle. Työnantajista 10 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % puolestaan arvioi henkilöstömäärän vähenevän ja 79 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +7 %. Työllisyysnäkymät ovat pysyneet samana edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta ovat hieman paremmat kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kolmella alueella neljästä ja kahdeksalla toimialalla kymmenestä. 

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat kohtalaisia työllistämisaikeita vuoden 2018 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Työnantajista 10 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % puolestaan arvioi henkilöstömäärän vähenevän ja 79 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2018 ensimmäiselle kvartaalille on +7 %.

Työllisyysnäkymät ovat pysyneet muuttumattomina edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta ovat 3 prosenttiyksikköä paremmat kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tammi-maaliskuun 2018 rekrytointinäkymät - tunnusluvut

Positiivisimmat työnantajat löytyvät rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilta sekä liike-elämän palveluista. Heikoimmat näkymät puolestaan ovat rakennus- ja kaivosaloilla.

Euroopassa työnhakijat voivat odottaa hyvää virettä ja uusia työllistymismahdollisuuksia. Optimistisimmat työnantajat löytyvät Romaniasta ja Sloveniasta. Ison-Britannian lähestyvä Brexit näkyy brittityönantajien vastauksissa, ja siellä työllistämisaikeiden indikaattori on heikoimmillaan sitten loppuvuoden 2012. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi pärjää hyvin: Norjassa indikaattori on +7 % ja Ruotsissa +5 %.

”Viime kvartaalilla raportoidut positiiviset näkymät saavat jatkoa. Jo pidempään jatkuneet hyvät uutiset talouden kasvusta, niin ennusteiden kuin reaalitaloudenkin valossa, antavat lisäpontta henkilöstömäärän kasvattamiselle. Tutkimuksemme mukaan työnantajat lähtevät luottavaisina ensimmäiselle vuosineljännekselle”, iloitsee ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

Alueellinen analyysi – Etelä- ja Itä-Suomessa vahvimmat näkymät alkuvuonna

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kolmella alueella neljästä. Etenkin Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä Etelä-Suomen indikaattorin ollessa +14 % ja Itä-Suomen +12 %. Myös Pohjois-Suomessa odotetaan työllistämisaikeiden kasvua, tosin hyvin varovaista sellaista indikaattorin ollessa +1 %. Länsi-Suomessa puolestaan näkymät ovat pessimistiset indikaattorin ollessa -3 %.

Tammi-maaliskuun 2018 rekrytointinäkymät eri alueilla

Q1 2018 Alueellinen vertailu

Hyvästä yleisvireestä huolimatta kolmella alueella neljästä työllistymisnäkymät ovat heikommat kuin edellisellä neljänneksellä. Länsi-Suomessa näkymät laskivat eniten, huomattavat 11 prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa laskua on 5 prosenttiyksikköä ja Pohjois-Suomessa 3 prosenttiyksikköä. Etelä-Suomen näkymät sen sijaan paranivat 7 prosenttiyksiköllä.

Toimialakohtainen analyysi – lähes kaikki alat lisäävät henkilöstöä

Työnantajat kahdeksalla toimialalla kymmenestä arvioivat lisäävänsä henkilöstön määrää tulevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa työmarkkinat ovat vahvimmat (indikaattori +18 %).

Kiihtyviä rekrytointitarpeita ennustetaan myös julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle (indikaattori +12 %). Sen sijaan rakennus- sekä kaivos- ja louhinta-aloilla näkymät ovat heikommat (indikaattorit -9 % ja -6 %).

Rekrytointinäkymät eri aloilla

Q1 2018 Toimialavertailu

Vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet parantuivat kuudella toimialalla kymmenestä. Huomattavinta kasvu on ollut julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla, joissa kummassakin on raportoitu kymmenen prosenttiyksikön kasvu työllistämistarpeissa. Rakennusalalla kehitys on ollut mollivoittoinen ja laskua viime vuoteen kertynyt huomattavat 21 prosenttiyksikköä.

Osaajapula haastaa edelleen työnantajia

”Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut odottavat vahvinta työllistämiskasvua. Tilanne on vielä parantunut 6 prosenttiyksikköä alkuvuodesta. Myös henkilöstöpalveluala, joka on tässä ryhmässä mukana, on ollut reippaassa kasvussa jo yli kaksi vuotta", Matti Kariola kertoo.

"Kaikki edellä mainitut alat ovat myös näkyvästi digitalisaation eturintamassa, hakemassa organisaatioihinsa erityisesti uuden ajan osaajia ja tulevaisuuden kasvun rakentajia", Matti Kariola analysoi.

"Olemme tilanteessa, jossa osaavan henkilöstön puute alkaa olla suurempi kasvun rajoite kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Tarvittavaa osaamista ei valmiina tule mistään riittävää määrää. Yritysten ja yhteiskunnan onkin jatkuvasti etsittävä keinoja, jotka lieventävät työmarkkinoiden polarisaatiota, jossa yhtäältä vanhentuvasta osaamisesta on ylitarjontaa ja työnantajien haluamasta osaamisesta alitarjontaa.  Kaikki toimenpiteet tämän epätasapainon korjaamiseksi ovat välttämättömiä, niin yritysten kuin julkisen sektorin suunnastakin, ja vaikuttavat suoraan työvoiman saatavuuteen ja Suomen kilpailukykyyn", Kariola summaa barometrin tuloksia.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua odotettavissa kaikissa kokoluokissa

Rekrytointitarpeita odotetaan kaikkiin yrityskokoluokkiin. Keskikokoiset yritykset (49–250 työntekijää) ennustavat työllistämisaikeiden kasvavan eniten indikaattorin ollessa +27 %. Pienten (10–49 työntekijää) ja suurten (250 työntekijää tai enemmän) yritysten työllistämisaikeet ovat myös positiiviset (indikaattorit +14 % ja +18 %). Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) ovat palkkausaikeissaan varovaisimpia indikaattorin ollessa +6 %. 

Rekrytointinäkymät yrityskoon mukaan alkuvuonna 2018

Q1 2018 Vertailu yrityskoon mukaan

 

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2018 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +7 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Lataa itsellesi

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2018 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 13.3.2018.

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla osoitteessa http://www.manpowergroup.com/DataExplorer/ 

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset.

Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 627 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 41 455 2970

Uutinen päivitetty 2017.12.12