Manpowerin työmarkkinabarometri: Ei kasvua luvassa – työmarkkinoiden tahti hidastuu kohti loppuvuotta
2015.09.04

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey on jälleen toteutettu Suomessa. Tulokset osoittavat, että heinä–syyskuun positiivisten työllistämisnäkymien jälkeen suomalaisia työnhakijoita odottavat vaisummat työmarkkinat viimeisellä vuosineljänneksellä. Työmarkkinoiden odotetaan heikkenevän seitsemällä toimialalla kymmenestä sekä kahdella alueella neljästä. Kyselyyn osallistuneista työnantajista jopa 85 % ennakoi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeiden indikaattori heikkeni 12 prosenttiyksikköä ja on nyt -1 %. Vuositasolla vertailtuna indikaattori pysyy kuitenkin ennallaan, sillä sama laskusuhdanne nähtiin myös viime vuonna.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan työllistämistahti hiljenee loppuvuodeksi. Työmarkkinabarometriin haastateltiin Suomessa 620 työnantajaa, joista 85 prosenttia ilmoitti henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. 5 prosenttia vastaajista arvioi lisäävänsä henkilöstöä ja 6 prosenttia puolestaan ennakoi vähentävänsä henkilöstönsä määrää. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on loka–joulukuun välisellä ajanjaksolla -1 %.

Euroopassa työllistämisaikeet heikkenevät Suomen lisäksi Italiassa, Kreikassa ja Ranskassa. Pohjoismaista Ruotsin ja Norjan työnantajat raportoivat positiivisia työllistämisaikeita. Norjassa työnhakijoita saattaa kuitenkin odottaa heikoimmat työmarkkinat sitten loppuvuoden 2009. Ruotsissa työnantajat ennakoivat kohtuullista henkilöstömäärien kasvua viimeisellä vuosineljänneksellä.

Loppuvuoden arvioissa näkyy epävarmuutta ja huomattavia eroja eri toimialojen työllistämisaikeiden välillä. Vahvimmat työllistämisaikeet ovat teollisuudessa ja heikoimmat puolestaan kaivos- ja louhintatoimialalla.

”Teollisuuden työllistämisaikeet ovat myönteiset, mutta samalla niissä on aimo annos epävarmuutta: 23 % vastaajista – poikkeuksellisen korkea osuus – ei tiedä, aikooko lisätä vai vähentää henkilöstömääräänsä vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tilanne kuvaa sitä jatkuvaa epävarmuutta, mikä vientipainotteisessa teollisuudessa edelleen vallitsee”, painottaa ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Iikka Lindroos. 

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q4 2015


Kaavio 2: toimialavertailut Q4 2015


Alueellinen ja toimialakohtainen analyysi – Työllistämisen kausivaihtelut näkyvät

Henkilöstömäärien odotetaan laskevan kahdella alueella neljästä loppuvuoden aikana. Pessimistisimmät työnantajat löytyvät Itä-Suomesta (indikaattori -11 %) ja Länsi-Suomesta (indikaattori -4 %). Itä-Suomen työllistämisaikeet kokivat jyrkän 38 prosenttiyksikön laskun edellisestä neljänneksestä ja heikentyivät neljä prosenttiyksikköä vuositasolla verrattuna. Itä-Suomen jyrkkää laskua voidaan selittää osin kausivaihtelulla.

Ainoastaan Etelä-Suomen työnantajat raportoivat positiivisista työllistämisaikeista (indikaattori +6 %). Pohjois-Suomen osalta indikaattori on +0 %

Toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla – useimmat toimialat laskussa

Työntekijöiden palkkauksen odotetaan vähentyvän seitsemällä toimialalla kymmenestä seuraavien kuukausien aikana. Työllistämisaikeet ovat vahvimmat teollisuudessa (indikaattori +13 %). Positiivisia näkymiä on myös rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa (indikaattori +7 %). Teollisuuden ”en tiedä” -vastausten määrä on kuitenkin korkea ja tästä johtuen epävarmuutta on odotettavissa.

Kaivos- ja louhintatoimialan työnantajat raportoivat heikkeneviä työllistymisaikeita (indikaattori -16 %). Luku on 24 prosenttiyksikköä heikompi edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta kuitenkin 3 prosenttiyksikköä korkeammalla edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalan sekä hotelli- ja ravintola-alan työnantajat raportoivat loppuvuodeksi heikentyviä työllistämisaikeita. Vielä heinä-syyskuulle hotelli- ja ravintola-alan työnantajat ennustivat huomattavia työllistämisaikeita.

”Vuoden viimeisellä neljänneksellä työllistämisaikeet vähenevät luonnollisesti aloilla, joilla kausivaihtelut ovat voimakkaampia, kuten hotelli- ja ravintola-alalla tai alkutuotannossa. Mökki- ja matkailukauden loppu näkyy selvästi mm. Itä-Suomen tuloksissa”, analysoi Lindroos.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – Työllistämisaikeet vahvimmat pienissä yrityksissä

Pienten yritysten (10–49 työntekijää) työnantajat ennakoivat palkkaavansa lisää työntekijöitä (indikaattori +8 %). Sen sijaan sekä keskikokoisten (50–249 työntekijää) että mikroyritysten (alle 10 työntekijää) työnantajat ennakoivat palkkaavansa uusia työntekijöitä varsin vähän (indikaattorit +1 % ja -1 %). Suurissa yrityksissä (250 työntekijää tai enemmän) ennakoidaan työllistämisaikeiden heikkenemistä (-6 %).

”Suurin vähennystarve näyttää olevan isoissa yrityksissä, mikä kuvaa sitä osaamisrakenteen muutostarvetta, joka organisaatioissa edelleen on. Eniten henkilöstölisäyksiä on odotettavissa pienissä, 10–49 henkilöä työllistävissä yrityksissä,” arvioi Lindroos.

Vuositason kehitys

Viime vuoteen verrattuna työllistämisaikeet ovat vahvemmat kuudella sektorilla kymmenestä ja yhdellä alueella neljästä. Työllistämisaikeiden indikaattori pysyy kuitenkin samana kuin edellisvuonna. Huomattavinta kasvua raportoidaan teollisuuden saralta, jossa työllistämisaikeet kasvavat 5 prosenttiyksikköä. Alueellisesti positiivisimmat työllistämisnäkymät ovat Pohjois- ja Etelä-Suomessa.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin tulokset julkistetaan 8.12.2015.

Voit ladata Suomi-kohtaisia tuloksia havainnollistavien graafien lisäksi myös muiden tutkimukseen osallistuneiden maiden tulosmateriaalia vertailtavaksi Manpower Employment Outlook Survey Explorer Tool -linkistä

1 Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2015 neljännelle kvartaalille on Suomessa -1 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, Managing Director
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup

ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen potentiaalin ja yritysten tavoitteet. Palvelemme pieniä ja isoja yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilla. Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ja Right Management®. Yhdistämällä paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri maailmaa. ManpowerGroup on nimitetty 2015 World’s Most Ethical Company® -listalle, maailman eettisimpien yritysten joukkoon. ManpowerGroup on toimialansa ainoa yritys, joka on saanut tunnustuksen viitenä peräkkäisenä vuotena.

Uutinen päivitetty 2015.09.08