Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomalaiset työnantajat pessimistisiä alkuvuoden työllistämisaikeista
2014.12.06

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, on toteutettu jälleen Suomessa. Tulokset osoittavat, että 42 maan joukosta suomalaiset työnantajat ovat kaikkein pessimistisimpiä 2015 ensimmäisen neljänneksen työllistämisaikeiden suhteen. Työllistämisaikeet laskivat 7 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 2 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta tuloksesta. Suomen työllistämisnäkymät ovat heikoimmillaan tutkimuksen aloittamisen jälkeen vuonna 2012.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan 8 prosenttia tutkimukseen haastatelluista 624 työnantajasta arvioi lisäävänsä henkilöstöä, 16 prosenttia arvioi henkilöstömäärän laskevan, ja 74 prosenttia uskoo henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on tammikuun ja maaliskuun välisellä ajanjaksolla -8 %.

Kaiken kaikkiaan työllistämisaikeet heikkenivät 7 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna ja 2 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

”Henkilöstöpalveluala on työmarkkinoiden herkkä indikaattori. Kun seuraa Suomen kilpailukykykeskustelua ja lukee reaalitalouden uutisia, tulos ei ole yllätys”, sanoo Iikka Lindroos, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Suomessa.

”Kun vienti ei vedä ja teollisuudessa on ylikapasiteettia, näkyvät vaikutukset monilla muillakin toimialoilla. Kotimainen kysyntä ja teollisuuden ja kuluttajien luottamus ovat alamaissa. Työpaikkoja syntyy vain kysynnän kasvun kautta. Kysynnän nopeaa piristymistä ei perinteisillä toimialoilla ole näköpiirissä. Samalla pitää muistaa, että kasvualat ja startupit toki työllistävät, mutta eivät vielä riitä kompensoimaan päätoimialojen isoja henkilöstöleikkauksia. Toisaalta monilla aloilla ja on jatkuvasti vaikeuksia täyttää avoimia työtehtäviä, hakijoiden vähäisyyden tai osaamisvajeen takia. Myös tietyillä toimialoilla noudatettavat työehtosopimukset saattavat toimia esteenä lähteä lisäämään työvoimaa muuten kuin täysin varmassa tilanteessa”, Lindroos analysoi.

Työnantajat 38 maassa ja alueella 42:sta raportoivat positiivisia työllistämisaikeita vuoden 2015 ensimmäiselle neljännekselle. EMEA-alueen työnantajat ennustavat ristiriitaisia työllistämisnäkymiä: 24 maasta 20 maan työnantajat ennustavat työvoiman lisääntyvän seuraavalla neljänneksellä, kun taas neljän maan työnantajat ennustavat vähentävänsä palkkaamista. Suomen lisäksi vain Italiassa, Hollannissa ja Sveitsissä ennustetaan negatiivisia työllistämisaikeita.

Alueellinen ja toimialakohtainen analyysi

Työnantajat kaikilla neljällä alueella ennakoivat vähentävänsä työvoiman palkkaamista seuraavan kolmen kuukauden aikana. Heikoimmat työllistämisaikeet raportoidaan Pohjois-Suomessa (indikaattori -21 %) ja Länsi-Suomessa (indikaattori -19 %). Työllistämisaikeet heikkenivät myös Itä-Suomessa (indikaattori -2 %) ja Etelä-Suomessa (-1 %).

Työnantajat viidellä toimialalla kymmenestä ennustavat vähentävänsä työvoiman palkkaamista tulevalla neljänneksellä. Heikoimpia työmarkkinoita odotetaan kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloille (indikaattori -38 %). Työllistämisaikeet ovat synkkiä myös maa-, metsä- ja kalatalouden aloilla (indikaattori -16 %) ja julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla (indikaattori -13 %). Henkilöstömäärien odotetaan kasvavan hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +3 %).

”Teollisuuden työllistämisaikeiden saldoluku, joka on nolla, kuvastaa markkinoiden epävarmuutta ja kahtiajakoa: 14 % vastaajista aikoo lisätä ja 14 % vähentää työvoimaansa. Näemme ilmiön omassa asiakaskunnassamme. Myös muilla toimialoilla toisilla yrityksillä pyyhkii edelleen hyvin, toisilla lähitulevaisuus näyttää ankealta”, Lindroos lisää.

”Toimialoista ainoa plussa tulee hotelli- ja ravintola-alalta, joka luottaa talvisesongin tuomaan kysyntään. Muut vakaat tulokset tulevat tällä kertaa energialiiketoiminnasta sekä tukku- ja vähittäiskaupasta – merkittäviä henkilöstömäärän muutostarpeita ei ole suuntaan eikä toiseen.”

Alueellinen ja toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla

Verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenevät viidellä sektorilla kymmenestä. Kuljetus-, varastointi- ja viestintäalojen työnantajat ennustavat jyrkkää 52 prosenttiyksikön laskua. Rakennussektorilla työllistämisaikeet heikkenevät 16 prosenttiyksikköä ja maa-, metsä- ja kalatalouden sektoreilla työllistämisaikeet heikkenevät 10 prosenttiyksikköä.

Työllistämisaikeet kuitenkin vahvistuvat neljällä sektorilla. Hotelli- ja ravintola-alan työnantajat raportoivat 12 prosenttiyksikön parannuksesta, kun taas kaivos- ja louhintatoimialojen työnantajat kertovat 10 prosenttiyksikön noususta.

Vuositason kehitys

Työllistämisaikeet heikkenevät viidellä toimialalla kymmenestä edellisvuoteen verrattuna. Huomattavimmat 14 ja 12 prosenttiyksikön laskut raportoitiin julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla ja teollisuudessa.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2015 toisen kvartaalin tulokset julkaistaan 9.3.2015.

Voit ladata Suomi-kohtaisia tuloksia havainnollistavien graafien lisäksi myös muiden tutkimukseen osallistuneiden maiden tulosmateriaalia vertailtavaksi Manpower Employment Outlook Survey Explorer Tool -linkistä.

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2015 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa -8 %. Tämä luku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. 

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q1 2015

Kaavio 2: toimialavertailut Q1 2015 

Lisätiedot

Iikka Lindroos, Managing Director, Finland
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & External Affairs
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

Manpower Employment Outlook Survey

Suomessa nyt kymmenettä kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 65 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa barometria varten haastatellaan yli 600 työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen neljä kertaa vuodessa: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana, verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”


Uutinen päivitetty 2014.12.12