Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomalaistyönantajien loppuvuoden työllistämisaikeet ristiriitaisia
2014.09.04

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, on toteutettu jälleen Suomessa. Suomalaiset työnantajat raportoivat vaihtelevia työllistämisaikeita loka-joulukuun ajalle. Työllistämisaikeet laskivat 7 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä, mutta ovat silti 5 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Henkilöstömäärien odotetaan laskevan kuudella toimialalla kymmenestä ja kahdella alueella neljästä vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kymmenestä toimialasta kuljetus-, varastointi sekä viestintäalojen työnantajat raportoivat optimistisimpia työllistämisaikeita, kun taas kaivos- ja louhintatoimialoilla ollaan vähiten optimistisia työntekijämäärien lisäämisen suhteen.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan 10 prosenttia tutkimukseen haastatelluista 620 työnantajasta arvioi lisäävänsä henkilöstöä, 11 prosenttia arvioi henkilöstömäärän laskevan, ja 76 prosenttia arvelee henkilöstömäärän pysyvän samana. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on lokakuun ja joulukuun välisellä ajanjaksolla -1 %.

Työllistämisaikeet heikkenivät 7 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta indikaattori on siitä huolimatta 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin samaan aikaan edellisvuonna. Tutkimuksen globaalit tulokset osoittavat, että työnantajat raportoivat positiivisia työllistämisnäkymiä 36 maassa 42:sta ja suunnittelevat henkilöstön lisäämistä loka-joulukuu-aikavälillä.

”EMEA-alueen kvartaalivertailussa Suomen työllistämisaikeet ovat notkahtaneet lievälle miinukselle. Tässä tilanteessa tulosta voidaan pitää kohtalaisena. Pitää myös muistaa, että Suomen tuloksissa ei kausivaihtelua vielä huomioida ja että kysely on toteutettu ennen Venäjän vastaisten pakotteiden virallista voimaantuloa. Suomalaiset yritykset ovat osanneet huomioida Venäjän talouden heikkenemisen jo pitkään, mutta voi olla, että työllistämisaikeet olisivat vähentyneet rajummin, jos kysely tehtäisiin uudestaan nyt”, pohtii Iikka Lindroos, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja.

”Vaikka indikaattori onkin heikentynyt, työnantajat päättävät kuluvan vuoden vahvemmin kuin kahtena edellisenä vuotena. Positiivisia ovat myös tulokset tärkeistä vientimaistamme Saksasta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta, joissa indikaattorit ovat säilyneet stabiileina. Myös USA:n työllistämisaikeiden indikaattori säilyy korkealla tasolla, +15 %”, Iikka Lindroos analysoi. 

Alueellinen ja toimialakohtainen analyysi

Työnantajat kahdella alueella neljästä ennakoivat palkkaavansa lisää työntekijöitä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Työllistämisaikeet ovat vahvimmillaan Länsi-Suomessa (indikaattori +4 %) ja Etelä-Suomessa (indikaattori +3 %). Työnantajat raportoivat heikkeneviä työllistämisaikeita Pohjois-Suomessa (indikaattori -8 %) ja Itä-Suomessa (indikaattori -7 %).

Työnantajat kuudella toimialalla kymmenestä ennustavat vähentävänsä työvoiman palkkaamista tulevalla neljänneksellä. Heikoimpia työmarkkinoita odotetaan kaivos- ja louhintatoimialoille (indikaattori -19 %) ja julkishallintoon ja sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden työnantajat ennustavat synkkiä työllistämisnäkymiä (indikaattori -11 %).

Työvoiman palkkauksen odotetaan kasvavan kolmella toimialalla, eritoten kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla (indikaattori +14 %) sekä teollisuudessa (indikaattori +8 %). Tilauskannat ja teollisuuden käyttöaste ovat kuitenkin yhä normaalitason alapuolella.

Alueellinen ja toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla

Verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenivät yhdeksällä toimialalla kymmenestä. Kaivos- ja louhintatoimialat sekä hotelli- ja ravintola-ala raportoivat jyrkkiä 22 prosenttiyksikön ja 21 prosenttiyksikön laskuja. Tukku- ja vähittäiskaupan indikaattori on 19 prosenttiyksikköä heikompi, ja sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialojen sekä julkishallinnon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden työnantajat raportoivat 17 prosenttiyksikön heikkenemisen.

Kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilta raportoidaan kuitenkin huomattavaa 35 prosenttiyksikön parannusta.

Vuositason kehitys

Työllistämisaikeet vahvistuivat viidellä toimialalla kymmenestä edellisvuoteen verrattuna. Huomattavimpia ovat parannukset kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla, joista raportoidaan 53 prosenttiyksikön nousu. Teollisuusalan työnantajat kertovat työllistämisaikeiden parantuneen 15 prosenttiyksiköllä, ja maa-, metsä- ja kalatalouden indikaattori on 10 prosenttiyksikköä vahvempi.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin tulokset julkaistaan 9.12.2014.

Voit ladata Suomi-kohtaisia tuloksia havainnollistavien graafien lisäksi myös muiden tutkimukseen osallistuneiden maiden tulosmateriaalia vertailtavaksi Manpower Employment Outlook Survey Explorer Tool -linkistä.

1 Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2014 neljännelle kvartaalille on Suomessa -1 %. Tämä luku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. 

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q4 2014

Kaavio 2: toimialavertailut Q4 2014 

Lisätiedot

Iikka Lindroos, Managing Director, Finland
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & External Affairs
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

Manpower Employment Outlook Survey

Suomessa nyt kahdeksatta kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 65 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 620:tä työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen neljä kertaa vuodessa: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana, verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Uutinen päivitetty 2014.09.09