Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomen työmarkkinoilla varovaista optimismia
2016.03.07

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, toteutettiin jälleen Suomessa. Vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 621 työnantajaa. Suomalaisten työnantajien ennusteet alkavalle neljännekselle ovat rohkaisevia: 10 prosenttia ennustaa työvoimansa kasvavan, 5 prosenttia laskevan ja 82 prosenttia pysyvän ennallaan. Suomen toisen neljänneksen työllistämisaikeiden indikaattori on +5 prosenttia. Työllistämisnäkymät ovat 11 prosenttiyksikköä korkeammalla edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta 6 prosenttiyksikköä huonommat kuin samaan aikaan viime vuonna. Kaksi aluetta neljästä ja kahdeksan toimialaa kymmenestä ennustaa kasvavia rekrytointitarpeita.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan Suomen työmarkkinoilla on nähtävissä varovaista optimismia. Kun 10 prosenttia työnantajista uskoo työvoiman lisääntyvän ja vain 5 prosenttia kutistuvan, toisen neljänneksen työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) nousi 11 prosenttiyksiköllä edellisen neljänneksen aallonpohjasta +5 prosenttiin. Suurin osa haastatteluissa suomalaisista työnantajista, 82 %, arvelee henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Palkkausnäkymissä on suuria toimialakohtaisia eroja. Työnantajat uskovat henkilöstömäärien lisääntyvän kahdeksalla sektorilla kymmenestä. Suurinta kasvua huhti-kesäkuussa odotetaan julkishallinnossa; koulutusalalla sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Kuljetus-, varastointi- ja viestintäalalla sekä rakennusalalla henkilöstömäärien arvellaan pienenevän.

”Toinen vuosineljännes näyttää kohtalaista plussaa jo kolmantena perättäisenä vuotena, ja yritysten työllistämisaikeet paranevat talvikuukausiin verrattuna. Toiseen kvartaaliin sisältyy kuitenkin kesätyöntekijöiden rekrytointi, mikä nostaa tulosta, kun kausitasoitus ei vielä ole käytössä. Kaiken kaikkiaan vuosi sitten työvoiman lisäämistä suunnittelevia oli enemmän, mutta myös epävarmojen vastaajien osuus oli suurempi”, sanoo Iikka Lindroos, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja.

Useimmissa Euroopan maissa henkilöstömäärien odotetaan lisääntyvän, mutta työllistämisaikeet ovat varovaisempia kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Positiivisin ennuste löytyy Bulgariasta ja synkin näkymä Ranskasta, joka ainoana maana Euroopassa ennusti työvoiman pienenevän. Ruotsissa työnantajat ovat hieman toiveikkaampia kuin edellisellä neljänneksellä, kun taas Norjassa työllistämisaikeiden indikaattori laski yhden prosenttiyksikön.

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q2 2016


Kaavio 2: toimialavertailut Q2 2016

Alueellinen analyysi – työmahdollisuuksia etelässä ja lännessä

Edellisen vuosineljänneksen synkät odotukset ovat kohentuneet, mutta Pohjois- ja Itä-Suomen työnantajat ennustavat yhä vaisua työllistämistahtia seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kummallakin alueella työllistämisaikeiden indikaattori on 0 %. Itä-Suomessa parannusta ensimmäisen neljänneksen näkymiin on kuitenkin huomattavat 16 prosenttiyksikköä, tosin viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ennuste on 16 prosenttiyksikön laskussa. Etelä-Suomessa työllistämisaikeiden indikaattori on optimistisempi +9 % ja Länsi-Suomessa hieman varovaisempi +5 %, joka on kuitenkin 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä.

Toimialakohtainen analyysi – Terveys- ja sosiaalipalvelut vahvassa kasvussa

Työnantajat kahdeksalla sektorilla kymmenestä uskovat henkilöstömääriensä kasvavan huhti-kesäkuussa. Julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalialan kasvunäkymät ovat vahvimmat: työllistämisindikaattori on noussut 32 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä ja on nyt +18 %. Tasaista palkkaustahtia odotetaan myös maa-, metsä- ja kalataloudessa (indikaattori +11 %). Myös kaivos- ja louhinta-alan sekä rahoitus- ja vakuutusalan, kiinteistöalan sekä liike-elämän palveluiden näkymät ovat optimistisempia kuin edellisellä neljänneksellä. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon työllistämisaikeiden indikaattori on laskenut kahdeksan prosenttiyksikköä viime neljänneksestä ja on nyt +3 %.

”Positiivisin suuntaus on nähtävissä julkishallinnossa, koulutuksessa ja sosiaali- ja terveysalalla, joka hyötyy erityisesti yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvusta”, analysoi Iikka Lindroos.

Henkilöstömäärän odotetaan vähenevän kahdella sektorilla: kuljetus-, varastointi- ja viestintäalalla (indikaattori -8 %) sekä rakennusalalla (indikaattori -7 %). Työnantajat molemmilla sektoreilla ovat toiveikkaampia kuin edellisessä neljänneksessä, mutta luvut ovat jyrkässä laskussa vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Rakennusalan indikaattori on laskenut vuoden 2015 toisesta kvartaalista 20 prosenttiyksikköä.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kaikki kokoluokat toiveikkaita

Henkilöstömäärien ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa tulevan vuosineljänneksen aikana. Keskikokoiset yritykset (50–249 työntekijää) ovat toiveikkaimpia: työllistämisaikeiden indikaattori on +21 prosenttia, joka on 30 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Pienten yritysten (10–49 työntekijää) indikaattori nousi 19 prosenttiyksiköllä ja on nyt +16 %, kun taas suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) indikaattori on +11 %. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) näkymät ovat pessimistisimmät, vaikka työllistämisaikeiden kasvua tapahtuikin 10 prosenttiyksiköllä, indikaattorin asettuessa +3 prosenttiin.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna keskikokoisten yritysten ennuste on maltillisessa viiden prosenttiyksikön kasvussa ja suurten yritysten indikaattori pysyy suhteellisen vakaana. Mikroyritysten indikaattori sen sijaan on laskenut 8 prosenttiyksikköä ja pienten yritysten 5 prosenttiyksikköä.

Globaalit työllistämisnäkymät

Henkilöstömäärän odotetaan kasvavan huhti-kesäkuun aikana 39:ssä tutkimuksen 42 maasta ja alueesta. Työllistämisaikeet ovat kuitenkin useimmissa maissa maltillisia, ja työpaikkojen määrän kasvun uskotaan hidastuvan – työantajat hieman yli puolessa barometrin maista pienentävät palkkausennusteitaan niin edelliseen neljännekseen kuin myös viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Luottamus kasvuun on jo kolmantena perättäisenä neljänneksenä suurinta Intiassa, jossa lähes puolet työnantajista arveli kasvattavansa työvoimaansa. Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa 22 maata 24:stä ennustaa henkilöstömäärien kasvavan. Optimistisimmat palkkausnäkymät löytyvät Bulgariasta, kun taas Ranska oli ainoa EMEA-alueen maa, jossa henkilöstömäärän odotettiin pienenevän.

”Alkuvuosi on tuonut lisää huolestuttavia uutisia maailmanmarkkinoilta, Kiinan talouden kysymysmerkeistä öljyntuottajien ahdinkoon. Suomi on tottunut odottelemaan viennistä tulevaa vetoapua, mutta kun katsoo globaalia taloutta ja Suomen kilpailukykytilannetta, viennin nousun varaan ei voida laskea”, sanoo Iikka Lindroos. ”Viennistä riippuvaisen teollisuudenkin työllistämisaikeet ovat laskeneet 12 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Kun maailmantalouden tilanne on jatkuvaa epävarmuutta, investoinnit jäävät tekemättä ja niiden myötä jää myös henkilöstön lisääminen. Yritykset ovat varovaisia ja odottelevat”, Lindroos toteaa.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2016 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 14.6.2016.

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey -työkalulla osoitteessa www.manpowergroup.com/meos

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 58 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 toiselle kvartaalille on Suomessa +5 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

 

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, Managing Director
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup

ManpowerGroup
ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen potentiaalin ja yritysten tavoitteet.  Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ja Right Management®. Yhdistämällä paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri maailmaa. ManpowerGroup on nimitetty 2015 World’s Most Ethical Company® -listalle, maailman eettisimpien yritysten joukkoon. ManpowerGroup on toimialansa ainoa yritys, joka on saanut tunnustuksen viitenä peräkkäisenä vuotena.

Uutinen päivitetty 2016.03.08