Manpowerin työmarkkinabarometri: Työmarkkinoiden verkkainen tahti jatkuu myös alkuvuoden
2015.12.07

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, on jälleen toteutettu Suomessa. Tulokset osoittavat, ettei tilanne työmarkkinoilla ole kohentumassa tammi–maaliskuussa. Ainoastaan 5 % työnantajista uskoo rekrytointitarpeiden kasvavan, kun taas 11 % arvioi joutuvansa vähentämään työvoimaa, ja 83 % vastaajista ennustaa työntekijämäärän säilyvän ennallaan. Työmarkkinoiden odotetaan heikkenevän seitsemällä toimialalla kymmenestä sekä kolmella alueella neljästä. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeiden indikaattori heikkeni 5 prosenttiyksikköä ja on nyt -6 %. Vuositasolla verrattuna tilanne työmarkkinoilla hieman parani indikaattorin noustua 2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan työllistämistahti jatkuu hitaana vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Työmarkkinabarometria varten haastateltiin Suomessa 620 työnantajaa, joista 83 prosenttia ilmoitti henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, 5 prosenttia vastaajista arvioi lisäävänsä henkilöstöä ja 11 prosenttia ennakoi henkilöstömäärän vähenevän. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on tammi–maaliskuun välisellä ajanjaksolla -6 %.

Työmarkkinoiden lamaannusta kuvaa se, että enemmistö barometrin piirissä olevista toimialoista ennustaa heikkoja työllistämisaikeita. Huonoimmat näkymät ovat kaivos- ja louhintatoimialalla ja parhaimmat puolestaan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektoreilla. Euroopassa työvoiman vähentämisaikeita on Suomen lisäksi vain Ranskassa. Ruotsissa ja Norjassa henkilöstön määrää aiotaan lähikuukausina lisätä. ”Työllistämisaikeissa Suomi on Euroopan peränpitäjä. Vaikka talouskasvu ei muuallakaan ole huikeaa, Euroopassa työllisyys on silti kehittynyt Suomea myönteisempään suuntaan jo jonkin aikaa. Kyselyn tulosten valossa Suomen työmarkkinoiden pessimistiseen yleiskuvaan ei ole alkuvuonna luvassa muutosta”, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Iikka Lindroos toteaa Suomen sijoituksesta.

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q1 2016
 

Kaavio 2: toimialavertailut Q1 2016

Alueellinen analyysi – työllistämistahti mollivoittoinen

Henkilöstömäärien odotetaan laskevan kolmella alueella neljästä alkuvuodesta. Pessimistisimmät työnantajat löytyvät Itä-Suomesta, jossa lähes joka viides työnantaja ennakoi vähennystarpeita seuraavan kolmen kuukauden aikana. Henkilöstömäärien vähentämistä ennustavat myös työnantajat Pohjois-Suomessa (indikaattori -7 %) sekä Länsi-Suomessa (indikaattori -5 %). Etelä-Suomen työnantajat raportoivat hyvin varovaisista työllistämisaikeista (indikaattori +1 %). Viime vuosineljännekseen verrattuna työllistymisnäkymät heikkenivät kaikilla alueilla, eniten kuitenkin Pohjois-Suomessa.

Toimialakohtainen analyysi – investointipäätökset näkyvät barometrin tuloksissa

Palkkaustahdin odotetaan vähenevän seitsemällä toimialalla kymmenestä tulevan neljänneksen aikana. Vuositasolla vertailtuna ensimmäisen neljänneksen työllistämisaikeet kuitenkin vahvistuvat viidellä toimialalla kymmenestä.

Tammi–maaliskuun välisellä jaksolla työllistämisaikeet ovat vahvimmat sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon alalla (indikaattori +11 %). Optimisteja ovat myös teollisuuden (indikaattori +8 %) sekä hotelli- ja ravintola-alan työnantajat (indikaattori +3 %).

Huonoimmat työllistymisnäkymät ovat kaivos- ja louhintatoimialalla (indikaattori -15 %). Vain niukasti parempia työllisyysnäkymiä ennustetaan julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sektoreille sekä kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloille (indikaattorit -14 %).

”Positiivista on tietysti se, että teollisuuden indikaattori pysyy hyvällä plussalla, vaikka se onkin laskenut edellisestä kvartaalista. Teollisuudessa raportoidaan myös hyvä nousu vuoden takaiseen verrattuna. Joillakin teollisuussektoreilla menee vientimarkkinoilla paremmin, ja niiden myötä myös varastointi ja kuljetus ovat vuodentakaisesta vahvistuneet. Energiasektoria puolestaan nostavat viimeaikaiset investointipäätökset kotimaassa”, analysoi Lindroos.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kaikissa kokoluokissa pessimistiset näkymät

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana työllistämisaikeet laskevat kaikissa yrityskokoluokissa. Heikoimmat näkymät ovat keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden indikaattori on -9 %. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) indikaattori on puolestaan -7 %. Pienten yritysten (10–49 työntekijää) indikaattori on -3 % ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) -2 %.

Vuositason kehitys

Vuoden takaiseen verrattuna tilanne työmarkkinoilla on hieman parantunut työllistämisaikeiden indikaattorin noustessa 2 prosenttiyksiköllä. Vuositasolla tarkasteltuna sekä Pohjois-Suomen että Länsi-Suomen työllisyysnäkymät kohenivat 14 prosenttiyksiköllä. Etelä-Suomessa kasvua oli maltilliset 2 prosenttiyksikköä. Ainoastaan Itä-Suomessa tilanne on huonontunut työllisyysnäkymien laskiessa 14 prosenttiyksiköllä. Vertailtaessa yrityskokoluokittain eniten viime vuodesta petrasivat suuret yritykset.

”Työllistämisnäkymät ovat heikoimmat keskisuurissa yrityksissä ja mikroyrityksissä. Vuoden takaiseen verrattuna työllistämisaikeet kehittyvät positiivisimmin suurissa yrityksissä sekä pk-sektorilla. Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ei ole tapahtunut muutosta vuoden takaiseen verrattuna. Start-upit saavat paljon julkisuutta, mutta niiden työllistävä vaikutus antaa vielä odottaa itseään”, Iikka Lindroos kommentoi.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2016 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 8.3.2016.

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey -työkalulla osoitteessa www.manpowergroup.com/meos

Manpower Employment Outlook Survey

Suomessa nyt 14. kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 58 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa -6 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, Managing Director
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup

ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen potentiaalin ja yritysten tavoitteet. Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ja Right Management®. Yhdistämällä paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri maailmaa. ManpowerGroup on nimitetty 2015 World’s Most Ethical Company® -listalle, maailman eettisimpien yritysten joukkoon. ManpowerGroup on toimialansa ainoa yritys, joka on saanut tunnustuksen viitenä peräkkäisenä vuotena.

Uutinen päivitetty 2015.12.08