Manpowerin työmarkkinabarometri: Työnantajat eri puolilla Suomea kertovat lisäävänsä henkilöstöä vuoden 2014 toisella kvartaalilla
2014.03.10

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, on toteutettu jälleen myös Suomessa. Työnantajat eri puolilla Suomea aikovat palkata uusia työntekijöitä huhti–kesäkuun 2014 aikana. Positiivisimmat työllistämisnäkymät raportoidaan Pohjois-Suomessa, kun taas maltillisimpia henkilöstön palkkaamisen suhteen ovat työnantajat Etelä-Suomessa. Rakennussektorin työnantajat raportoivat rohkeimpia työllistämisaikeita, kun taas julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla ennakoidaan henkilöstövähennyksiä.

ManpowerGroupin tänään julkistaman työmarkkinabarometrin mukaan 16 prosenttia suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstötarpeensa kasvavan vuoden toisen neljänneksen aikana. 7 prosenttia haastatelluista työnantajista puolestaan arvioi henkilöstömääränsä laskevan, ja 72 prosenttia uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook1) on huhtikuun ja kesäkuun välisellä ajanjaksolla +9 %. Tutkimuksessa haastateltiin 621:tä työnantajaa eri puolilla Suomea. Indikaattori on tähän mennessä vahvin sen jälkeen, kun Suomen ensimmäinen barometritulos julkistettiin syyskuussa 2012.

Työllistämisaikeet parantuivat 15 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 7 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

”Viime aikojen varovaisen optimistiset signaalit globaaleilta markkinoilta näyttävät vaikuttavan myös suomalaisten työnantajien odotuksiin”, pohtii Iikka Lindroos, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Suomessa. ”Viime kvartaalin melko pessimistinen ilmapiiri on muuttunut positiivisempaan suuntaan, ainakin lähitulevaisuuden osalta. Pidämme erityisen suotuisana, että työnantajat kaikkialla Suomessa ja seitsemällä kymmenestä toimialasta arvioivat lisäävänsä työvoimaa jossain määrin ensi neljänneksellä.”

Alueellinen ja toimialakohtainen analyysi

Työnantajat Pohjois-Suomessa raportoivat myönteisimmät työllistämisaikeet +19 prosentin indikaattorilla. Optimistisia työvoiman lisäämisen suhteen olivat myös työnantajat Itä-Suomessa (+11 prosentin indikaattori) ja Länsi-Suomessa, jossa indikaattori oli +9 prosenttia. Maltillisimmat rekrytointiaikeet raportoitiin Etelä-Suomessa (+1 prosenttia).

”Henkilöstön määrää on useimmissa organisaatioissa vähennetty niin paljon, että markkinoiden piristymiseen on varauduttava lisäämällä resursseja”, Lindroos toteaa. ”Digitalisoituminen ja teollinen internet vaativat myös panostuksia uuteen osaamiseen lähes kaikilla toimialoilla. Kilpailluilla markkinoilla yksilötason osaamisen merkitys nousee kaiken liiketoiminnan avainkilpailutekijäksi. Työnantajat tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät tuomaan organisaatioihin uutta ajattelua, älyä, innovatiivisia toimintamalleja sekä lisäarvoa synnyttäviä teknologiaratkaisuja.”

Tutkituista kymmenestä toimialasta suurin lisätyövoiman tarve raportoitiin rakennussektorilla, jossa työllistämisaikeiden indikaattori oli +34 prosenttia. Maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kaivos- ja louhinta-aloilla indikaattori oli +16 prosenttia, hotelli- ja ravintola-alalla +11 prosenttia ja +5 prosenttia tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Synkimmät työllistämisnäkymät raportoitiin julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla, joissa indikaattori oli -5 prosenttia.

”Kaivosteollisuudessa vallinnut kriittinen tilanne on ainakin toistaiseksi rauhoittunut. Alalla aletaan taas uskoa henkilöstötarpeen lisääntymiseen”, Lindroos jatkaa. ”Lisäksi kesää lähestyttäessä kuluttajien liikkuminen ja lomakausi todennäköisesti piristävät palvelualojen työllistämisaikeita, mikä näkyy erityisesti hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupan indikaattoreissa.”

Alueellinen ja toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla

Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet vahvistuivat kolmella neljästä alueesta.

Työnantajien työllistämisaikeet Pohjois-Suomessa olivat jopa 44 prosenttiyksikköä ja Itä-Suomessa 29 prosenttiyksikköä vahvempia. Länsi-Suomessa indikaattori oli puolestaan 11 prosenttiyksikköä parempi, kun taas Etelä-Suomessa näkymät heikkenivät 8 prosenttiyksikköä.

Aiempaan vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet kohenivat seitsemällä kymmenestä toimialasta. Merkittävimmät parannukset raportoitiin rakennussektorilla (57 prosenttiyksikköä) ja kuljetus-, varastointi- sekä informaatio- ja viestintäaloilla (42 prosenttiyksikköä). Työllistämisarviot laskivat kolmella toimialalla, joista merkittävin indikaattorin lasku, 12 prosenttiyksikköä, raportoitiin teollisuudessa.

Vuositason kehitys

Vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet vahvistuivat Pohjois-Suomessa (34 prosenttiyksikköä) ja Länsi-Suomessa (25 prosenttiyksikköä). Itä-Suomessa työnantajat raportoivat 11 prosenttiyksikköä ja Etelä-Suomessa 7 prosenttiyksikköä heikommat työllistämisnäkymät.

Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna työnantajien työllistämisaikeet heikentyivät kuudella kymmenestä toimialasta. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla indikaattori heikkeni 12 prosenttiyksikköä ja rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa 11 prosenttiyksikköä.

Työllistämisaikeet vahvistuivat kolmella toimialalla. Merkittävin parannus raportoitiin rakennussektorilla, jossa indikaattori vahvistui 57 prosenttiyksikköä.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulokset julkaistaan 10.6.2014.

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä vuorovaikutteisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla.

1 Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2014 toiselle kvartaalille on Suomessa +9 %. Tämä luku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q2 2014

Kaavio 2: toimialavertailut Q2 2014

Iikka Lindroos, toimitusjohtaja
ManpowerGroup, Suomi, Viro, Latvia ja Liettua
[email protected]
Tel. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, johtaja, markkinointi ja sidosryhmäsuhteet
ManpowerGroup, Suomi
[email protected]
Puh. 041 455 2970

Manpower Employment Outlook Survey

Suomessa nyt seitsemätta kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 65 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 621:tä työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen neljä kertaa vuodessa: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana, verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Uutinen päivitetty 2014.03.11