Manpowerin työmarkkinabarometri: Yrityksillä positiiviset työllistämisaikeet
2015.06.08

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey on jälleen toteutettu Suomessa. Tulokset osoittavat, että suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet pysyvät hyvällä tasolla tulevalla vuosineljänneksellä. Vuosivertailussa työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 5 prosenttiyksikköä. Myös globaalisti työllistämisaikeet pysyvät hyvinä, joskin toiseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämistahti on hidastumassa. Euroopassa työllistämisaikeissa on isoja maakohtaisia eroja.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan heinä-syyskuussa työllistämistahti säilyy vakaana. Työmarkkinabarometriin haastateltiin Suomessa 621 työnantajaa, joista 14 prosenttia ilmoitti lisäävänsä henkilöstömääräänsä. Kolme prosenttia vastaajista puolestaan arvioi vähentävänsä henkilöstöä ja 76 prosenttia vastaajista ennakoi henkilöstömäärän säilyvän ennallaan. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on heinä-syyskuun välisellä ajanjaksolla +11 %.

Myös globaalisti työnantajien odotetaan lisäävän työvoimaa seuraavan neljänneksen aikana. Suomen työmarkkinoilla rekrytoinnin odotetaan olevan vilkkainta ravintola- ja hotellisektorilla, rakentamisessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.  

”Jopa 90 prosenttia kyselyyn vastanneista työnantajista aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan tai lisätä sitä. Tulos on merkki siitä, että talouden hidas elpyminen olisi jatkumassa”, uskoo Iikka Lindroos, ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja. Tulos on vahvistunut myös vuodentakaisesta 5 prosenttiyksikköä.”

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q3 2015


Kaavio 2: toimialavertailut Q3 2015

 

Alueellinen analyysi – työnantajat Itä-Suomessa työllistävät ahkerasti

Työnantajat kaikilla neljällä tarkastelualueella uskovat rekrytoivansa lisää työntekijöitä seuraavan kolmen kuukauden aikana. Vahvimmat työmarkkinat ovat Itä-Suomessa (indikaattori +27 %). Pohjois-Suomen osalta indikaattori on +18 % ja Etelä- sekä Länsi-Suomessa indikaattori on +2 %.

”Alueellisissa vertailuissa on mielenkiintoista nähdä, että Itä-Suomessa työllistämisaikeet ovat korkeat. Osa selittyy kesän tuoman turismin ja kesäasutuksen aiheuttamalla kausivaihtelulla ja osa alueen keskeisellä roolilla maa- ja metsätaloudessa”, Lindroos arvioi.

Toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla – vahva kasvu hotelli- ja ravintola-alalla ennakoi kysynnän elpymistä

Työnantajat kaikilla kymmenellä tutkitulla sektorilla arvioivat työllistävänsä lisää henkilöitä heinä-syyskuussa. Vahvimmat työllistämisaikeet on hotelli- ja ravintolasektorilla, jossa indikaattori on +39 %. Heikoin työmarkkinatilanne on barometrin mukaan teollisuudessa sekä kuljetus- ja varastointialalla.

”Hotelli- ja ravintola-ala elää tietysti heinä-syyskuussa parasta sesonkiaan, jolloin henkilöstötarve on suurimmillaan. Mutta kyllä alan työllistämisaikeiden vahva indikaattori kuvastaa myös odotuksia kysynnän elpymisestä ja kuluttajien luottamuksen vahvistumisesta”, Lindroos analysoi.

”Teollisuudessa epävarmuus ei ole hävinnyt, ja työnantajat uskovat pärjäävänsä nykyisellä henkilöstömäärällä. Sekä vuodentakaisen että edellisen vuosineljänneksen jonkinlainen heikko optimismi on odotuksista hävinnyt. Tämän voi tulkita niinkin, että tilauskirjoissa nähtyä nousua varten palkattiin lisää henkilöstöä, josta nyt pidetään kiinni. Sama kehitys on nähtävissä kuljetuksessa ja varastoinnissa, jotka yleisesti reagoivat voimakkaasti viennin ja teollisuuden kehitykseen”, Lindroos toteaa.

Yrityksien kokoluokkien välinen vertailu – työllistämisaikeet vahvimmat isoissa ja keskikokoisissa yrityksissä

Työntekijöiden määrän ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa tulevan neljänneksen aikana. Huomattavinta kasvua ennakoidaan keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), jossa indikaattori on +29 %. Sekä suuret (250 työntekijää tai enemmän) että pienet työnantajat (10–49 työntekijää) ennakoivat vakaata kasvua, indikaattorin asettuessa molemmissa kokoluokissa hieman yli 20 %. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) työnantajat ovat muita varauksellisempia (indikaattori +9 %).  

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna rekrytointitarpeet ovat kasvaneet kolmessa neljästä kokoluokasta. Huomattavin nousu on tapahtunut suurissa ja keskikokoisissa yrityksissä, jotka ilmoittivat yli 10 prosenttiyksikön vahvistumisesta. Pienissä yrityksissä kasvu oli maltilliset kaksi prosenttiyksikköä, ja mikroyrityksissä tarve uudelle työvoimalle laski kahdella prosenttiyksiköllä.

Vuositason kehitys

Viime vuoteen verrattuna työllistämisaikeet ovat vahvemmat seitsemällä sektorilla kymmenestä. Kokonaisuudessaan työllistämisaikeet ovat vahvistuneet viidellä prosenttiyksiköllä. Merkittävin kasvu on tapahtunut ravintola- ja hotellisektorilla. Alueita vertailtaessa, vahvinta kasvu on ollut Itä-Suomessa, missä kasvua raportoitiin 16 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Etelä-Suomessa työllistämisaikeet laskivat kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2015 neljännen kvartaalin tulokset julkaistaan 8.9.2015.

Voit ladata Suomi-kohtaisia tuloksia havainnollistavien graafien lisäksi myös muiden tutkimukseen osallistuneiden maiden tulosmateriaalia vertailtavaksi Manpower Employment Outlook Survey Explorer Tool -linkistä.

1Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2015 kolmannelle kvartaalille onSuomessa +11 %. Tämä luku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajienprosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, Managing Director
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup

ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen potentiaalin ja yritysten tavoitteet. Palvelemme pieniä ja isoja yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilla. Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ja Right Management®. Yhdistämällä paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri maailmaa. ManpowerGroup on nimitetty 2015 World’s Most Ethical Company® -listalle, maailman eettisimpien yritysten joukkoon. ManpowerGroup on toimialansa ainoa yritys, joka on saanut tunnustuksen viitenä peräkkäisenä vuotena.

Uutinen päivitetty 2015.06.09