Manpowerin työmarkkinabarometri: Työmarkkinoiden piristyminen jatkuu
2016.06.13

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, toteutettiin jälleen Suomessa. Vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 620 työnantajaa. Alkava neljännes lupailee positiivisia näkymiä työnhakijoille. Työnantajista 13 prosenttia ennustaa työvoimansa kasvavan, viisi prosenttia laskevan ja 81 prosenttia pysyvän ennallaan. Suomen kolmannen neljänneksen työllistämisindikaattori on +8 %. Palkkausnäkymät ovat kolme prosenttiyksikköä korkeammalla kuin edellisellä neljänneksellä. Toisaalta verrattaessa vuodentakaiseen työllistymisnäkymät ovat kolme prosenttiyksikköä heikommat. Kolme aluetta neljästä ja kahdeksan toimialaa kymmenestä ennustaa työvoiman lisääntyvän.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan Suomen työmarkkinat näyttävät edelleen piristyvän. Kun 13 prosenttia työnantajista uskoo työvoiman lisääntyvän ja viisi prosenttia kutistuvan, kolmannen kvartaalin työllistämisindikaattori (Net Employment Outlook) on +8 %. Suurin osa suomalaisista työnantajista, 81 %, ennustaa työvoimansa pysyvän ennallaan. Verrattaessa edelliseen vuosineljännekseen työllistämisaikeet kasvoivat kolmella prosenttiyksiköllä. Vuodentakaiseen verrattuna näkymät heikkenivät kolmella prosenttiyksiköllä.

Parhaimmat työllisyysnäkymät ovat julkishallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden sektorilla. ”Tuloksissa näkyy eläköitymisestä sekä yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelusektorin kasvusta syntyvä tarve rekrytoida lisää henkilöstöä. Sektorilla on myös jo aiempaa vajausta työvoimassa, mikä ilmenee hieman korostuneena rekrytointitarpeena”, sanoo Iikka Lindroos, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja. Myös kaivos- ja louhinta-alalla sekä teollisuudessa positiivista virettä on odotettavissa. Rakentamisessa ja alkutuotannossa työllistämisaikeet ovat lievällä miinuksella.

Maailmanlaajuisessa vertailussa työllisyysnäkymät seuraavalle vuosineljännekselle ovat vaihtelevat. Kiinassa työmarkkinoiden kehitys on heikointa sitten vuoden 2005, jolloin barometri siellä käynnistettiin. Euroopassa parhaat näkymät ovat Romaniassa ja Unkarissa. Hyviä näkymiä ennustetaan myös Ruotsiin ja Saksaan, joiden indikaattorit ovat +7 % ja +4 %. Mielenkiintoista on myös, ettei Iso-Britannian tuleva kansanäänestys EU-jäsenyydestä heijastunut brittityönantajien vastauksiin. Maan indikaattori on alkavalla kvartaalilla +5 %.

”Kun katsomme tutkimustuloksia maailmalta, varsinaista käännettä parempaan ei työllistämisessä ole näköpiirissä. Vuoden takaiseen verrattuna näkymät parantuvat tai pysyvät ennallaan 18 maassa, mutta heikkenevät 24 maassa. Kiinan huonot työllistämisluvut heittävät tietysti tummia pilviä koko maailmantalouteen ja myös Suomeen, jonka kymmenen tärkeimmän vientimaan joukossa Kiina on. Suomen muiden suurimpien vientimaiden työllistämisaikeiden saldoluvut pysyvät kuitenkin hyvällä plussalla. Erityisen hyvä uutinen on Saksan ja Ruotsin vahvat luvut”, analysoi Lindroos.

Kaavio 1: Alueelliset vertailut Q3 2016

Kaavio 2: Toimialavertailu Q3 2016

Kaavio 3: Yrityskokovertailu Q3 2016

Alueellinen analyysi – eniten uusia työpaikkoja tiedossa Etelä- ja Länsi-Suomeen

Kolmella alueella neljästä odotetaan positiivista työllistämiskehitystä. Merkittävimmät kasvuodotukset ovat työnantajilla Etelä-Suomessa, missä työllistämisaikeiden indikaattori on +17 %. Varovaisen optimistisia ovat myös työnantajat Itä- ja Länsi-Suomessa, kummankin alueen indikaattorin ollessa +9 %. Pohjois-Suomen työllistämisaikeiden indikaattori on -6 %. Etelä- ja Länsi-Suomen työllistämisindikaattori on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2012 neljännen kvartaalin, jolloin barometrin teko Suomessa aloitettiin.

Työllistämisnäkymät ovat vahvistuneet viime vuoden samasta ajankohdasta Etelä-Suomessa 15 prosenttiyksiköllä ja Länsi-Suomessa seitsemällä prosenttiyksiköllä. Pohjois- ja Itä-Suomessa työllistämisaikeet ovat jyrkässä syöksyssä vuodentakaisesta, indikaattorien laskiessa 24 ja 18 prosenttiyksiköllä.

Toimialakohtainen analyysi – investointipäätökset vauhdittavat rekrytointitarpeita

 Työnantajat kahdeksalla sektorilla kymmenestä uskovat henkilöstömääränsä kasvavan heinä-syyskuussa. Eniten uusia työpaikkoja avautuu julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sektorilla, jonka työllistämisindikaattori on +20 %. Tämä on kyseisen sektorin vahvin tulos sitten barometrin käynnistymisen Suomessa. Hyviä työllistämisaikeita raportoivat myös kaivos- ja louhinta-ala sekä teollisuus, joiden indikaattorit ovat +17 % ja +16 %.

”Teollisuuden vahvistuneet rekrytointiaikeet ovat tietysti hyviä merkkejä koko kansantaloudelle, joka on teollisuuden viennin ja kotimaisen kysynnän varassa. Muutamat isot investointipäätökset näkyvät nopeastikin tilauskirjoissa, ja teollisuudesta on tullut viitteitä, että tilauksia saadaan jo vähän pidemmällekin aikavälille”, Lindroos toteaa.  

Pessimistisimpiä työllistämisaikeita ennustavat rakennusalan työnantajat: työllistämisindikaattori on -3 %. Maa-, metsä- ja kalataloudessa indikaattori on -2 %. Alan näkymät ovat merkittävästi heikentyneet sekä viime vuosineljänneksestä että viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua odotettavissa kaikissa kokoluokissa

Henkilöstömäärien ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa heinä-syyskuun aikana. Vahvimmat rekrytointiaikeet raportoidaan suurista yrityksistä (250 työntekijää tai enemmän), joiden työllistämisaikeiden indikaattori on +28 %. Kasvua edellisestä vuosineljänneksestä on 17 prosenttiyksikköä. Keskikokoiset yritykset (50–249 työntekijää) raportoivat rekrytointitarpeiden kasvua edellisestä vuosineljänneksestä kuusi prosenttiyksikköä indikaattorin asettuessa +27 prosenttiin. Pienten yritysten (10–49 työntekijää) indikaattori on +26 % kasvaen edellisestä neljänneksestä 10 prosenttiyksikköä. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) työllistämisnäkymät ovat muita kokoluokkia selvästi varovaisemmat. Niiden työllistämisaikeiden indikaattori on +6 %, kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin viime neljänneksellä. 

”Työllistämisaktiivisuus on korkeinta suurissa, yli 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Kyse on markkinoiden suurista murroksista, joiden seurauksena yritysten on välttämätöntä muuttaa osaamisrakennettaan. Tämä näkyy tarpeena rekrytoida uudenlaista osaamista. Haasteena on kuitenkin osaamisen saatavuus – esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoiminen vaatii kompetenssia, jota ei ole helposti tarjolla”, Iikka Lindroos arvioi.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä osoitteessa www.manpowergroup.com/meos

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2016 neljännen kvartaalin tulokset julkistetaan 13.9.2016.

 

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 kolmannelle kvartaalille on Suomessa +8 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

 

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh.  040 801 8331

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. 041 455 2970

ManpowerGroup
ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen potentiaalin ja yritysten tavoitteet.  Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ja Right Management®. Yhdistämällä paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri maailmaa. ManpowerGroup on nimitetty 2016 World’s Most Ethical Company® -listalle, maailman eettisimpien yritysten joukkoon. ManpowerGroup on toimialansa ainoa yritys, joka on saanut tunnustuksen kuutena peräkkäisenä vuotena.

Uutinen päivitetty 2016.06.14