Robotit eivät viekään työpaikkoja – Globaali tutkimus: yritysten digitalisoituessa työvoimaa tarvitaan enemmän
2018.04.04

Automaatio on työntekijöiden kannalta hyvä asia – ainakin niiden osalta, joilta löytyy oikeaa osaamista. ManpowerGroupin globaalin tutkimuksen mukaan 86 % työnantajista aikoo pitää henkilöstömääränsä samana tai lisätä sitä automaation vuoksi.

Digitalisaation vaikutus toiminnoittain
  • Tutkituista 42 maasta 34:ssä valtaosa yrityksistä aikoo vähentämisen sijasta kasvattaa henkilöstömääräänsä digitalisaation johdosta.
  • Rekrytointien uskotaan kasvavan eniten IT-toiminnoissa
  • Tulevaisuudenkestävä osaaminen syntyy inhimillisten vahvuuksien sekä teknisten ja digitaalisten taitojen yhdistämisestä – yli puolessa yrityksistä uskotaan, että viestintätaidot ovat arvokkain pehmeä taito

Teknologian mullistaessa organisaatioita osaamistarpeet muuttuvat nopeasti, ja yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan osaajia. Yrityksille ja yksilöille paras tapa vastata osaamisen vallankumoukseen on kehittää vahva yhdistelmä teknisiä ja pehmeitä taitoja.

ManpowerGroupin globaali raportti Osaamisen vallankumous 2.0 perustuu kyselytutkimukseen, johon osallistui 20 000 työnantajaa 42 maassa. Tutkimus selvitti, miten automaatio vaikuttaa organisaatioiden henkilöstömäärään seuraavan kahden vuoden aikana, mihin organisaation toimintoihin se vaikuttaa eniten, mitä osaamista arvostetaan eniten ja mitä osaamista on vaikeinta löytää. Raportin mukaan yritysten digitalisoituessa useimmat niistä eivät aio vähentää työvoimaansa lähitulevaisuudessa.

86 %:a työnantajista aikoo automaation vuoksi pitää henkilöstömäärän samana tai lisätä sitä seuraavan kahden vuoden aikana. Organisaatioiden sisällä vaikutus vaihtelee toiminnosta toiseen: työntekijämäärän uskotaan kasvavan eniten IT-toiminnoissa, mutta osaajia kaivataan runsaasti myös asiakaspalvelutoiminnoissa. Vastaavasti hallinnossa ja tukitoiminnoissa työntekijämäärän ennakoidaan vähenevän eniten automaation seurauksena.

Kuluttajistumisen nousu sekä yritysten asiakaspalvelulle ja asiakasrajapinnoille antama painoarvo näkyvät entistäkin selkeämmin digitaalisessa yhteiskunnassa – inhimillisiä vahvuuksia arvostetaan nyt enemmän kuin koskaan. Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen olevan arvokkain pehmeä taito; seuraavana tulevat yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyky.

“Digitalisaation nopea eteneminen vaikuttaa jokaiseen toimialaan sekä toimintoon”, sanoo ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

”Ihmisten kannalta tämä on hyvä uutinen – erityisesti silloin kun heiltä löytyy oikeaa osaamista, jolla voi täydentää teknologiaa eikä kilpailla sen kanssa. Työnantajina meidän on tunnistettava osaaminen ja taidot, jotka auttavat ihmisiä eteenpäin urapolulla ja siirtymään tehtävästä ja työpaikasta toiseen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä: meidän on jatkuvasti kehitettävä ketteriä osaamisen kehittämisohjelmia, joiden ytimessä ovat tehokkaat työssäoppimisjaksot.”

Kariola kertoo, että ManpowerGroup ja Amiedu ovat yhdessä lähteneet kehittämään palveluja, jotka antavat työnantajille tukea osaavan työvoiman saamisessa sekä avaavat työntekijöille mahdollisuuksia uusien urapolkujen kehittämiseen. Yhteistyöllä pystytään vastaamaan niin tiettyjen alojen työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan kuin aloilla käynnissä olevaan muutokseen, minkä yhteydessä osa nykyisistä ammateista, työnkuvista ja tehtävistä muuttuu tai katoaa.

”Työntekijöiden osaamisen täydentäminen ja ”tulevaisuudenkestäväksi” valmentaminen ovat aikamme avainhaaste. Tarvittavien taitojen tunnistaminen ja työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ovat ratkaisu osaamisen vallankumoukseen”, Kariola uskoo.

Paras yhdistelmä huipputekniikkaa ja hyvää asiakaspalvelua syntyy, kun onnistutaan yhdistämään inhimilliset vahvuudet teknisiin ja digitaalisiin taitoihin. Osaamisen vallankumous 2.0 tarjoaa työnantajille suosituksia siitä, kuinka henkilöstöstrategiaa kannattaa sopeuttaa digitaalisessa muutoksessa.

Lataa Osaamisen vallankumous 2.0 »

 

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 41 455 2970

Uutinen päivitetty 2018.05.31