2015.05.19

ManpowerGroup on tänään julkistanut vuosittaisen Talent Shortage Survey -tutkimuksensa, jossa kartoitetaan maailmanlaajuisesti hankalimmin täytettäviä työtehtäviä 42 maassa. 38 prosenttia kyselyyn osallistuneista lähes 42 000 työnantajasta koki oikean osaamisen löytämisen haasteelliseksi. Luku kasvoi kolmantena perättäisenä vuotena ja on nyt korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2007. Suomi kulkee kuitenkin vastavirtaan: meillä pula osaavasta henkilöstöstä on laskenut 33:sta 22 prosenttiin, mikä on yksi koko tutkimuksen suurimmista pudotuksista.

Sekä maailmalla että Suomessa työnantajilla on eniten vaikeuksia täyttää työpaikkoja kädentaitoja vaativilla ammattialoilla; tähän ryhmään kuuluvat muun muassa rakennusalan ammattiosaajat, putkimiehet, sähköasentajat ja hitsaajat.

Vaikeimmin täytettävät työtehtävät Suomessa vuonna 2015:

 1. Ammattimiehet
 2. Kuljetusalan ammattilaiset
 3. Myynnin ammattilaiset
 4. Hotelli- ja ravintolahenkilöstö
 5. Johtajat
 6. Sairaanhoitajat
 7. Suorittavan työn tekijät
 8. Esimiehet
 9. Sihteerit, assistentit, toimistotyöntekijät
 10. Insinöörit

Vaikeimmin täytettävät työtehtävät Suomessa vuonna 2014:

 1. Ammattimiehet
 2. Kuljetusalan ammattilaiset
 3. Suunnittelijat
 4. Hotelli- ja ravintolahenkilöstö
 5. Insinöörit
 6. Teknikot
 7. Tuotantotyöntekijät ja koneenhoitajat
 8. Myynnin ammattilaiset
 9. Markkinointi-, PR- ja viestintähenkilöstö
 10. Johtajat

”Suomen kokonaistulos ja osaajapulan lievittyminen eivät yllätä – meillä työttömyys on edelleen kasvussa, toisin kuin esim. suurimmassa osassa EU-maita, joissa työttömyyden kasvu on jo taittunut”, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Iikka Lindroos analysoi tutkimustuloksia. Ja kun suurin osa maailmantalouden kasvusta on muualla kuin Euroopassa, myös pula osaajista on pahempaa Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Amerikan mantereella.”

Verrattaessa viime vuoden tutkimukseen Suomen osalta halutuimpien työntekijöiden kärkikaksikko on pysynyt ennallaan. Kolmannelle sijalle on noussut myynnin ammattilaiset, joka oli vuosi sitten sijalla kahdeksan. Globaalissa tuloksessa myyntihenkilöstö on ollut top-3-listalla yhdeksänä vuonna kymmenestä.

”Myynnissä on meneillään merkittävä osaamistarpeen rakenteellinen muutos”, Iikka Lindroos selvittää. ”Asiakkaat odottavat myyjiltä aikaisempaa ratkaisulähtöisempää tulokulmaa, mutta samalla myös entistä ammattimaisempaa myyntiprosessin läpivientiä. Myyjän on itse oltava yhä enemmän asiakkaan toiminnon ja toimialan sekä edustamiensa ratkaisujen asiantuntija. Lisäksi digitaalisuus on tuonut mukanaan uusia kohtaamispisteitä ja kanavia, mikä myös haastaa myyntiosaamisen uudella tavalla. Suomessa ei vieläkään ole ymmärretty tarpeeksi myynti- ja markkinointitaitojen merkitystä. Tämä näkyy hyvin mm. siinä, miten vähän yliopistotasoisia myynnin koulutusohjelmia on tarjolla. Se on harmi, sillä markkinointi- ja myyntitaidoilla on merkittävä vaikutus kilpailukykyymme.”

Maailmanlaajuisesti osaajapulasta kärsivät eniten työnantajat Japanissa, jossa osaamispulaa mittaava luku oli tutkimuksen korkein, 83 prosenttia. Myös Perussa, Hong Kongissa, Brasiliassa ja Romaniassa yli 60 % työnantajista raportoi oikeanlaisen osaamisen puutteesta. Tšekissä, Alankomaissa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa alle 20 % työnantajista kamppailee osaajien saatavuuden kanssa. Vähäisintä osaajapula on Irlannissa, missä 11 % työnantajista raportoi rekrytointivaikeuksista.

Maailmalla suurin pula on jo neljättä vuotta peräkkäin käden taitoja hallitsevista ammattiosaajista. Hyvä kysyntä jatkuu myös insinöörien, teknikkojen, myynnin ammattilaisten sekä johtajien kohdalla.  

Tutkimus kuvastaa hyvin sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Jatkuvat talouden haasteet, nopea teknologinen kehitys sekä kiihtyvä toimintaympäristön muutostahti tuovat omat lisävaatimuksensa moneen osaamisalueeseen. Asiantuntijoilta vaaditaan yhä pidemmälle erikoistunutta substanssiosaamista, ja johtajilta edellytetään kykyä kehittää ja implementoida strategioita, joilla päästään mukaan toimintaympäristön muutosten tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Myös esimiestyössä ja johtamisessa on isojen muutosten aika niin digitaalisuuden kuin uusien sukupolvien vuoksi.  Digitalisoitumisesta kyllä puhutaan paljon, mutta johtajat ovat edelleen ymmällään sen hyödyntämisessä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tässä vauhdissa oppilaitokset ja työelämä eivät perinteisin tavoin pysty riittävän nopeasti tuottamaan vaadittavia tietoja ja taitoja, olipa kyse insinööristä tai tuotantotyöntekijästä”, Lindroos kuvaa tilannetta.

Yli 50 prosenttia kyselyyn vastanneista työnantajista raportoi, että osaajapulalla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka he pystyvät vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin, ja 40 prosenttia työnantajista tunnistaa osaajapulan heikentävän organisaation kilpailukykyä ja tuottavuutta. Suomen tuloksissa ilahduttavaa on se, että työnantajat panostavat henkilöstön kehittämiseen ja lisäkoulutukseen muita maita enemmän. Uusien rekrytointikäytäntöjen kehittämisessä ja hakukriteerien uudelleenarvioinnissa Suomi on huomattavasti muuta maailmaa edellä.

Vaikka osaajapula maailmalla on kasvanut, silti vieläkin 21 prosenttia työnantajista kertoo, ettei ole tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi.

Taustalla pula hakijoista ja teknisen osaamisen puute

Sekä Euroopassa että Suomessa kolme tärkeintä syytä työpaikkojen täyttämisen vaikeuteen ovat yhteneväiset: teknisen osaamisen puute, hakijoiden puute ja työkokemuksen puute. Tärkein este työtehtävien täyttämiselle on teknisen, mitattavan osaamisen puute. Suomessa tilanne on vuodessa nopeasti huonontunut: tänä vuonna 41 % työnantajista kokee teknisen osaamisen puutteen esteeksi rekrytoinnille, kun se vielä viime vuonna oli vain 24 %. Muualla Euroopassa prosenttiosuus on noussut 35:sta 43:een. Suomessa hakijoiden puutteesta kärsii jopa 52 % vastaajista, kun muualla Euroopassa vastaava luku on 37 %. Kolmanneksi suurin työllistämisen este, hakijoiden työkokemuksen puute, ilmoitetaan Suomessa rekrytointivaikeuksien syyksi 16 % tapauksista, Euroopassa 24 % tapauksista. 

Viime vuonna vain 7 % suomalaisista työnantajista ilmoitti hakijoiden työyhteisötaitojen puutteen syyksi rekrytointivaikeuksiin. Nyt osuus on kohonnut 36 prosenttiin. Nämä ns. pehmeät taidot liittyvät siihen, miten työyhteisössä toimitaan, tehdään yhteistyötä, ollaan vuorovaikutuksessa, ratkaistaan ristiriitatilanteita, noudatetaan työpaikan sääntöjä tai käyttäydytään yleisesti. ”Pehmeiden taitojen puute yhdistetään usein nuoriin työnhakijoihin, mutta digitaalisuus tuo myös tähän uusia ulottuvuuksia. Työyhteisötaitoja ei voi olla korostamatta liikaa, ja meilläkin niiden puute on noussut jo merkittävien työllistämisesteiden joukkoon”, Lindroos summaa.

Liitteenä tutkimustuloksia havainnollistava infografiikka

Kansainvälinen tutkimusraportti pdf

Tutkimus

ManpowerGroupin vuosittaiseen, kymmenettä kertaa toteutettuun Talent Shortage -tutkimukseen osallistui lähes 42 000 työnantajaa 42 maasta. Tutkimus kartoitti osaajapulan vaikutuksia globaaleihin työmarkkinoihin ja liiketoimintaan sekä työnantajien näkemyksiä siitä, miten tiettyjen alojen osaajapulaan vastataan.

Lisätietoja:

Iikka Lindroos, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Tel. +358 (0)40 801 8331 

Mika Wilén, johtaja, markkinointi ja viestintä
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. 041 455 2970

ManpowerGroup
ManpowerGroup™ on maailman johtava henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä inhimillisen potentiaalin ja yritysten tavoitteet. Palvelemme pieniä ja isoja yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilla. Tarjoomamme koostuu seuraavista brändeistä ja erikoistuneista palveluista: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ja Right Management®. Yhdistämällä paikallisen osaamisen ja globaalit ratkaisut autamme asiakkaitamme menestymään 80 maassa ympäri maailmaa.

Uutinen päivitetty 2015.05.20