Työmarkkinabarometri: työnantajien rekrytointiaikeet pysyvät ennallaan
2019.06.10

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat arvioivat palkkaavansa työvoimaa tasaiseen tahtiin seuraavan vuosineljänneksen aikana. Toimialoista teollisuus, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut ennustavat suurinta työvoiman kasvua. Suomi on kuitenkin jakautunut voimakkaasti kahtia, ja lännessä tilanne näyttäytyy työnhakijoille erittäin hyvänä. Itä-Suomessa työllisyysodotukset ovat puolestaan miinuksella ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen.

MEOS Q32019 Suomen tulos

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat palkkaavansa normaaliin tapaan uusia työntekijöitä 2019 kolmannella neljänneksellä. Työnantajista 11 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 4 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 83 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) tulevalle neljännekselle on +4.

MEOS Q32019 alueet

Kaavio 1. Q3 2019 Alueellinen vertailu

MEOS Q32019 toimialat

Kaavio 2. Q3 2019 Toimialavertailu

MEOS Q32019 yrityskoot

Kaavio 3. Q3 2019 Vertailu yrityskoon mukaan

MEOS Q32019 vientimaat

Kaavio 4. Järjestys Suomelle tärkeimpien vientimaiden mukaan

”Julkisuudessa on paljon puhetta maailmantalouden ja sitä kautta Suomen talouden hidastumisesta, mutta barometrimme valossa varovaisuus ei edelleenkään näy yritysten työllistämisaikeissa. Kun kaikki toimialat huomioidaan, työllistämisaikeet pysyvät alkuvuoden tahdissa. Selkeää pudotusta on vain kaivosalalla, kuljetus- ja varastointitoiminnassa sekä informaatio- ja viestintätoimialoilla”, kommentoi Suomen tuloksia ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Itä-Suomelta heikoin näkymä kahteen vuoteen

Jako taloudeltaan vahvaan Länsi-Suomeen ja heikompaan Itä-Suomeen korostuu tutkimuksessa. Länsi-Suomessa työnantajat näkevät vuoden kolmannen neljänneksen positiivisessa valossa: työllistämisaikeiden indikaattori on +9, jossa on neljän prosentin kasvu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Itä-Suomen työnantajat antoivat puolestaan heikoimman ja ensimmäisen miinusmerkkisen näkymän yli kahteen vuoteen: työllistämisaikeiden indikaattori on -1, jossa on viiden prosenttiyksikön pudotus edelliseen vuosineljännekseen ja seitsemän prosenttiyksikön pudotus viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Vaikka talous hidastuukin, osaajapula ei hellitä. Tulokset osoittavat, että talouden hidastumisesta huolimatta rekrytointitarpeet pitävät pintansa. Kysymys onkin enemmän siitä, että osaajista on jatkuva pula, ja yritysten on välttämätöntä pitää rekrytointinsa aktiivisena ja samalla yrittää löytää uutta osaamista ja tulevaisuuden tekijöitä”, Kariola uskoo.

Teollisuus vetää vielä hyvin – Tampereelta mennään maailmalle

Tamperelainen toimistokalusteista valmistava Framery on yksi kovassa nosteessa oleva yritys, joka hakee jatkuvasti uusia tekijöitä.

”Meidän näkökulmastamme kasvu näkyy pelkästään positiivisina haasteina. Toimistokalustealan globaali markkina ja tarve Frameryn valmistamille tuotteille kasvaa merkittävästi, mikä luo meille positiiviset lähtökohdat kehittyä. Tuotteistamme 90 prosenttia menee vientiin. Viime vuosina tapahtunut liikevaihtomme kasvu kuvastaa, että olemme onnistuneet tekemään jotain sellaista, mitä ei ole nähty valmistavan teollisuuden aloilla pitkään aikaan”, kertoo Frameryn Production Manager Kari Sivula.

Framery on rekrytoinut vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 95 henkilöä. Lisää osaajia tarvitaan jatkossakin, ja yritys kehittää aktiivisesti toimintaa ollakseen houkutteleva työnantaja.

”Olemme onnistuneet rekrytoimaan osaajia, jotka soveltuvat juuri meidän yrityskulttuuriimme. Framery tarjoaa mahdollisuuden yrityksen kasvun myötä myös henkilökohtaiseen kasvuun ja osaamista kasvatetaan talon sisällä jatkuvasti. Valmista ei tarvitse aina olla, kunhan löytyy vahva halu ja kyky oppia”, kuvailee Sivula.

Yhdysvaltojen näkymät positiivisimmat 13 vuoteen

Kahdeksan kymmenestä toimialasta arvioi henkilöstömääränsä kasvavan vuoden kolmannella neljänneksellä. Vahvimmat ennusteet raportoitiin teollisuudessa (indikaattori +16) ja rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla (+18). Heikoin työllisyystilanne koko työmarkkinabarometrin seitsenvuotisen historian aikana mitattiin kaivosalalla, jossa työllistämisaikeiden indikaattori seuraavalle neljännekselle on -18, jossa on 23 prosenttiyksikön pudotus edelliseen neljännekseen verrattuna ja 22 prosenttiyksikön pudotus viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Yhdysvalloissa työllistämisnäkymät ovat edelleen vahvat: työllistämisaikeiden indikaattori +21 on vahvin 13 vuoteen.

”Euroopan maiden odotukset heikentyvät jonkin verran, mutta monissa Itä-Euroopan maissa näkymät vahvistuvat. EU:n suurimmissa talouksissa Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa odotukset ovat varovaisia, kun taas naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa on hieman Suomea parempi vire”, kuvailee Kariola.

Barometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Kaikkien 44 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer-työkalulla osoitteessa https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2019 neljännen kvartaalin tulokset julkistetaan 10.9.2019.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2019 kolmannelle kvartaalille on Suomessa +4.  Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. 

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

Kari Sivula, Production Manger
Framery
[email protected]
Puh. +358 (0)40 557 4193

ManpowerGroup Employment Outlook Survey

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

ManpowerGroup

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management®, ManpowerGroup® Solutions ja Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019  ManpowerGroup on valittu kymmenennen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä 17. kerran Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Uutinen päivitetty 2019.06.10