Hallittu muutos

 

Etsitkö toimintamallia ja työkaluja muutoksen hahmottamiseen kokonaisvaltaisesti sekä henkilöstöstrategian kytkemiseksi osaksi liiketoimintastrategiaa? Pystytäänkö organisaatiossanne ylläpitämään hyvää suoritustasoa tai mahdollisesti vielä tehostamaan toimintaa muutosten keskellä? Pitääkö esimiesten ja henkilöstön muutosvalmiuksia ja resilienssiä vahvistaa alati muuttuvien markkinoiden ja toimintaympäristön haasteissa? Etsitkö keinoja, joilla vahvistat muutosten ja sopeutusten jälkeen jatkavan henkilöstösi sitoutumista yrityksen visioon, strategiaan ja tavoitteisiin? 

Tarjoamme muutostilanteisiin sekä konsultointi- että valmennusratkaisuja.

Strateginen henkilöstökonsultointi auttaa organisaatioita hahmottamaan muutoksen merkitystä kokonaisvaltaisesti sekä henkilöstön kannalta. Toimintamallissa tarkastellaan organisaation nyky- ja tavoitetilaa kuuden näkökulman kautta: johtaminen, kulttuuri, joustavuus, kyvykkyys, sitoutuminen ja strategia.

Muutosvalmennusten ratkaisut räätälöimme asiakkaamme tilanteisiin ja haasteisiin. Valmennuksemme ovat käytännönläheisiä ja interaktiivisia, ja ne toteutetaan enintään 15 hengen ryhmille. Valmennukset antavat osallistujille konkreettisia fasilitointitekniikoita esimiestyöhön ja sisältävät osallistujien itsetutkiskeluun ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä työkaluja.

Strateginen henkilöstökonsultointi

  • Workforce Navigator -työkalu

Muutosjohtamisen esimiesvalmennukset

  • Muutoksen johtaminen
  • Erotilanteen johtaminen ja työsuhteen päättäminen
  • Jatkavan henkilöstön johtaminen

Henkilöstön muutosvalmennus

  • Miten navigoin muutoksessa