Osaamisen kehittäminen

 

Onko organisaatiossanne tarve tunnistaa henkilöstön kyvykkyydet, potentiaali ja osaaminen esimerkiksi valmistautuessanne liiketoimintastrategian muutoksiin? Miten varmistat, onko rekrytoitavien avainhenkilöiden kyvykkyys ja käyttäytyminen linjassa oman organisaationne valintakriteerien ja vaatimusten kanssa? Tunnistatko myös hakijoiden käyttäytymisen mahdolliset riskit painetilanteissa? Onko organisaatiossanne esimiehiä, joiden olisi tarve kehittää omaa johtamistaan esimerkiksi yksilöllisen coaching-prosessin avulla?

Right Managementin osaamiskartoitusten ja erilaisten soveltuvuus- ja henkilöarviointien avulla arvioidut henkilöt saavat ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen omista vahvuuksistaan ja potentiaalistaan sekä soveltuvuudestaan erilaisiin tehtäviin. Yritysten johdolle ja esimiehille osaamiskartoitukset ja henkilöarvioinnit antavat konkreettista ja objektiivista tietoa henkilövalintojen päätöksenteon pohjaksi. Käytämme luotettavia ja työelämän tarpeisiin kehitettyjä arviointimenetelmiä, joita voidaan käyttää suppeammissa kartoituksissa tai laajoissa, tehtäväkohtaisesti räätälöidyissä arviointikeskuksissa.

Esimiestyön ja johtajuuden kehittämiseen tarjoamme valmennuskokonaisuuksia, jotka voivat perustua yksilölliseen coaching-prosessiin tai käytännönläheisiin, interaktiivisiin ryhmävalmennuksiin esimiestyön eri osa-alueilla.

Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit

  • Organisaation osaamiskartoitukset
  • Avainhenkilöiden soveltuvuusarvioinnit
  • Johtamispotentiaalin ja -kyvykkyyden arvioinnit

Esimiestyön ja johtamisen valmennukset

  • Yksilöllinen coaching
  • Esimiestaitojen kehittäminen
   
   


Miten vähennät riskejä johtajien seuraajasuunnittelussa? Tutustu englanninkieliseen tapauskuvaukseemme.


____________________________________

Miten toteutat johdon arviointiprosessit entistä tehokkaammin? Tutustu englanninkieliseen tapauskuvaukseemme.


___________________________________

Miten tehostat organisaatiosi tulevaisuuden potentiaalien kehittämistä coaching-ohjelmalla? Tutustu englanninkieliseen tapauskuvaukseemme.