Uranhallinta, urajohtaminen ja outplacement

 

Onko organisaatiossanne syytä lisätä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja vahvistaa urakiertoa? Miten hyvin henkilöstönne ottaa vastuuta omasta urakehityksestään, ja miten johto ja esimiehet tukevat heitä tässä prosessissa? Miten vastuullinen henkilöstöpolitiikka ja yksilön tuki toteutuvat tilanteessa, jossa työsuhteita joudutaan päättämään?

Right Management tarjoaa henkilöstön uranhallintaa ja esimiesten urajohtamista tukevia palvelukokonaisuuksia, joihin liittyy selkeä toimintaprosessi, ryhmävalmennuksia, yksilöllistä coachausta sekä laaja Right Career -portaali tehtävineen. Näitä palvelujamme tai niiden osia voi hyödyntää organisaation sisäisen urakierron ja liikkuvuuden parantamisen lisäksi esimerkiksi avainhenkilöiden henkilökohtaisessa sitouttamisessa yritykseen ammattivalmentajan ohjauksessa.

Työsuhteen päättyessä autamme ihmisiä kirkastamaan omat uratavoitteensa, tunnistamaan vahvuutensa ja mahdollisuutensa työmarkkinoilla. Autamme heitä tehokkaan markkinointiviestin rakentamisessa, opastamme oikeiden työnhakukanavien löytämiseksi sekä tuemme heitä työnhaun eri vaiheissa. Outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksemme ovat joko yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden ohjelmia, tai ryhmäkohtaisia valmennuksia. Osallistujamme saavat käyttöönsä kattavan RightEverywhere®-uratyökalun sekä pääsyn RightSkills-verkkokurssivalikoimaamme.

ManpowerGroup yhtiöineen tarjoaa uudelleensijoittumisen valmennuksiimme osallistuville myös merkittävän työllistymiskanavan asiakasyritystensä tehtäviin.

Uranhallinnan ja urajohtamisen ratkaisut

  • Sisäinen urakierto – Internal Mobility Program
  • Urakehitys – Career Development Program

Uudelleensijoittuminen – Outplacement

  • Yksilöllinen outplacement- eli uravalmennus
  • Johdon outplacement- eli johdon uravalmennus
  • Ryhmäkohtaiset työnhakuvalmennukset
  • RightEverywhere®-uratyökalu
  • RightSkills-verkkokurssit
   
 


Miten toteutan muutoksia organisaatiossa ja työtehtävissä niin, että henkilöstöä kohdellaan arvostaen ja kunnioittaen? Tutustu englanninkieliseen tapauskuvaukseemme Procter & Gamble -yhtiöstä.


____________________________________

Miten lisätään henkilöstön sitoutumista kehittämällä urakehitystä kannustavaa yrityskulttuuria? Tutustu englanninkielisiin tapauskuvauksiimme. 

___________________________________

Globaali IT-yritys hallinnoi kansainvälisiä Outplacement-ohjelmiaan tehokkaasti keskitetysti; toteutus tehtiin kuitenkin lokaalisti työmarkkinoiden olosuhteet ja työlainsäädäntö huomioon ottaen. Tutustu englanninkieliseen tapauskuvaukseemme.