Inhimilliseen vallankumoukseen vaikuttavat muutosvoimat

  Uskomme, että käynnissä on inhimillinen vallankumous. Ihmiset hyödyntävät teknologiaa ja digitaalisia välineitä yhä enemmän vahvistamaan inhimiskontakteja, parantamaan tuottavuutta ja elämään merkityksellistä elämää. 

   

  Väestörakenteen muutos

  Väestörakenteen muutos

  Osaajapula on kroonistumassa. Lisäksi samanaikaisesti tapahtuva syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen pahentavat tilannetta entisestään. Lisähaastetta yrityksille synnyttävät Z-sukupolven työntekijät eli zoomerit, joille on itsestäänselvyys, että monimuotoinen, tasa-arvoinen ja osallistava työkulttuurisekä ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vakavasti.

  Teknologian läpimurto

  Kiihtyvä teknologinen muutos

  Organisaatioiden panostaessa teknologiaan, niiden on samalla edistettävä digitaalista osaamista sisältäpäin ja etsittävä ulkopuolisia kykyjä maksimoidakseen investointeihin sijoitetut panostukset.

  Yksilöllistyneet valinnat

  Yksilöllistyneet valinnat

  Pandemia mahdollisti joustavan työn monille työntekijöille, mistä seurasi paradigman muutos ihmisten työ- ja yksityiselämän noustessa uuteen arvoon. Työntekijät haluavat enemmän valinnanvaraa sen suhteen, milloin, missä ja miten he työskentelevät

  Sharpen Your Competitive Edge

  Työelämän kilpailukykytekijät

  Korkeasti koulutetun osaamisen saatavuus on selvä kilpailuetu. Kilpaileminen – ja voittaminen – on riskien hallintaa ja resilienssin kehittämistä jatkuvassa taloudellisessa ja geopoliittisessa epävarmuudessa.

  Osallistu webinaariin

  Halutuimpia työnantajia ovat ne organisaatiot, jotka panostavat tehdäkseen työpaikoista ihmisystävällisiä.  Vuoden 2023 epävarmassa taloustilanteessa työntekijöiden sitoutuneisuus parantaa suorituskykyä ja resilienssiä.

  Tule webinaariimme kuulemaan lisää!