Yritysvastuu

 

FTSE4Good on vastuullisen sijoittamisen indeksi. Se mittaa niiden yritysten toimintaa, jotka täyttävät globaalisti tunnustetut vastuullisen yritystoiminnan standardit niin ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuun sekä hallinnoinnin osalta. FTSE4Good -indeksin tuottaa Lontoon pörssin omistama FTSE Russell, joka on yksi maailman johtavista osakeindeksejä tuottavista organisaatioista. Vuonna 2001 lanseerattu FTSE4Good -indeksisarja toimii vastuullisten sijoittajien vertailutyövälineenä. Indeksiin pääsyn kriteerit on suunniteltu auttamaan sijoittajia arvioimaan yritysten ESG (Enviromental, Social, Governance) -toimintaa. Kriteerit painottuvat yritysvastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristötoimintaan, sosiaalisiin ja sidosryhmäsuhteisiin sekä lahjonnan vastustamiseen. Lukuisat markkinatoimijat luovat ja arvioivat FTSE4Good -indeksien avulla vastuullisia sijoitusrahastoja ja muita tuotteita.

Best Places to work for LGBT Equality
Tunnustus, jonka Human Rights Campaign Foundation on antanut amerikkalaisille yrityksille vuodesta 2002. Arvioi sitä, miten yritykset kohtelevat LGBT-ryhmään kuuluvaa henkilöstöä, kuluttajia ja sijoittajia. MPG on saanut tunnustuksen 2018 kolmena peräkkäisenä vuotena.

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto, joka auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa vastuullisesti. FIBS-verkostossa on mukana jo yli 260 yritystä ja yhteisöä.    ManpowerGroup on ollut mukana verkoston toiminnassa sen perustamisesta lähtien. ManpowerGroupilla on ollut myös merkittävä rooli FIBSin Monimuotoisuusverkoston synnyttämisessä. Monimuotoisuusverkosto auttaa yrityksiä kehittämään henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamista sekä hyödyntämään ihmisten erilaisia taustoja, osaamista ja ominaisuuksia entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön rakentamiseksi. ManpowerGroup oli ensimmäisten joukossa allekirjoittamassa monimuotoisuussitoumuksen v. 2012. www.fibsry.fi

Green Office – ManpowerGroupin pääkonttori Helsingissä on ollut Green Office -toimisto vuodesta 2010. MPG:n ympäristöohjelman tavoitteena on toimiston ekotehokkuuden lisääminen vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja pienentämällä toimiston ekologista jalanjälkeä.

            

Toiminta Suomessa

Suomessa olemme sitoutuneet edistämään erityisesti monimuotoista työllistämistä. Tutustu tästä konsernimme CSR-toimintaan.


 

Palkkatuettu henkilöstövuokraus

TE-toimisto voi edistää työnhakijan sijoittumista työhön myöntämällä palkkatukea työnantajalle. Tuella edistetään erityisesti niiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä.

Kansainväliset hankkeet


ManpowerGroupin yritysvastuuraportti

Katso uusin CSR-raportti!
 


ManpowerGroup on valittu 2019 ainoana henkilöstöpalvelualan yrityksenä maailman eettisimmin toimivien yritysten listalle 10 peräkkäisenä vuotena.


Ympäristövastuu

ManpowerGroup Oy:n Suomen pääkonttorin ympäristöohjelma on rakennettu WWF:n Green Office -järjestelmän mukaisesti.


Alan auktorisointi

 


Lisätietoja:

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
Puh: 041 455 2970
E-mail Mika Wilén