Yritysvastuutoiminta Suomessa

Henkilöstöpalveluyritykset ovat tärkeä osa suomalaista elinkeinoelämää. Alan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja työllistämisen asiantuntijoita, jotka yhdistävät työt ja työntekijät nopeasti ja auttavat nostamaan Suomen työllisyysastetta. ManpowerGroup on Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsen ja noudattaa liiton toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita. Kartutamme nuorten työelämätietoisuutta ja -valmiuksia. Nuorten työelämään pääsy ei ole aina itsestään selvää. Henkilöstöpalvelualan kautta työllistyvistä osaajista lähes 50 % on alle 25-vuotiaita. Ala tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua eri toimialoihin ja työtehtäviin.

Junior Achievement – Nuori Yrittäjyys ry -yhteistyö

Suomessa toimimme Nuori Yrittäjyys ry:n kumppanina sen yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opinto-ohjelmissa. Nuoret saavat tietoa mm. työelämässä tarvittavista taidoista, ja heille järjestetään opastusta modernin työnhaun keinoihin ja kanaviin. Tutustu Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaan.   

Vastuullinen kesäduuni

Kesätöiden tarjoamisen lisäksi tuomme työnantajille ja työnhakijoille tietoa kesätyön onnistumiseen liittyvistä parhaista käytännöistä sekä työnantajaa sitovista vastuullisuusperiaatteista. Tutustu Vastuullinen kesäduuni-kampanjaan. 

Edistämme monimuotoista ja yhdenvertaista työelämää

Erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen on avain tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan työelämään sekä korkeampaan työllisyysasteeseen myös Suomessa. Haastamme työnantajia rekrytoimaan monimuotoisemmin ja ennakkoluulottomammin, olipa kyse naisten osuuden kasvattamisesta johtotehtävissä, ikäsyrjinnän kitkemisestä tai vaikeasti työllistettävien ryhmien paremmasta integroimisesta työelämään. ManpowerGroup allekirjoitti yritysvastuuverkosto FIBSin Monimuotoisuussitoumuksen vuonna 2012. Tutustu tasa-arvoisesta työelämästäkirjoittamaamme blogiin.  

  • Vastuullinen työnantaja. Olemme Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa perusjäsen. Sitoudumme kehittämään vastuullisen työnantajuuden periaatteita: syrjimättömyyttä, joustamista ja työelämän tasapainoa, panostamista esihenkilötyöhön, työn sisältöön ja merkitykseen, tehtävän vaatimusten mukaiseen palkkaukseen sekä hyvään hakijakokemukseen. Tutustu kampanjaan.
Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma yhtiön Suomen pääkonttorille on rakennettu WWF:n Green Office -järjestelmän mukaisesti. Tavoitteenamme on toimistojemme ekotehokkuuden lisääminen vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja pienentämällä toimistojemme ekologista jalanjälkeä. Ohjelman painopistealueina ovat: hankinnat, paperinkäyttö, energiatehokkuus, matkustaminen, toimistojätteen lajittelu ja henkilöstön ympäristötietoisuus. Tutustu ohjelmaan.