ManpowerGroup Finlandilla on uusi strategia

Strategisena tavoitteenamme on kasvaa markkinaa nopeammin erikoistumalla valittuihin osaamisalueisiin ja mahdollistaa kannattava kasvu. Päämääränämme on aina tarjota paras asiakaskokemus ja mahdollistaa työntekijöidemme vahva sitoutuminen.
Asiakkaille tarjottavat, kokonaisvaltaiset osaamisen hankinnan, kehittämisen, arvioinnin ja hallinnan asiantuntijapalvelut ovat jokapäiväinen ja keskeisin osa toimintaamme, jolla lunastamme asiakkaiden luottamuksen.  


Keskitymme toimialariippumattomasti rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen osalta vahvasti asiakaspalveluun ja muuhun palveluliiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen, erikois-, tukku- ja tekniseen kauppaan, myyntiin ja markkinointiin, HR-tehtäviin, vihreän siirtymän osaamista sekä teknistä kompetenssia vaativiin tehtäviin. Olemme lisäksi erikoistuneet IT-alaan ja koulutamme IT-osaajia asiakastarpeeseen Experis Academyssa. Rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen lisäksi tarjoamme muun muassa outplacement- ja arviointipalveluja sekä ulkoistettuja palveluratkaisuja kuten service desk-, lähituki-, elinkaari- ja asiantuntijapalveluja.


Kilpailutekijämme mahdollistavat meille tavoitteiden saavuttamisen. Alan influensserina tarjoamme koko ajan asiakkaillemme kattavasta tutkimustyöstämme kumpuavia näkemyksiä työn tulevaisuudesta ja autamme heitä menestymään. Olemme olleet asiakkaillemme luotettu ja resilientti kumppani jo vuodesta 1948 ja Suomessa vuodesta 1997. Meillä on vahva kansainvälinen verkosto tukenamme. Meidät  on useana perättäisenä vuonna valittu maailman eettisimpien yritysten listalle (Ethispheren World’s Most Ethical Companies -lista). Henkilöstöllämme on syvällinen, tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuva ymmärrys eri toimialoilla vaadittavista osaamisalueista.

Meillä on hyvä ote toimintaympäristömme jatkuvasta muutoksesta. Olemme yli 10 vuoden ajan seuranneet neljää keskeistä, työn tulevaisuuteen vaikuttavaa megatrendiä. Keskeiset työmaailmaa liikuttavat voimat eli megatrendit ovat väestörakenteen muutos, teknologinen kehitys, työelämän kilpailukykytekijät ja yksilöllistyneet valinnat, mitkä pitävät sisällään useita arjessamme näkyviä ilmiöitä.