Tutkimus: Nelipäiväinen työviikko ja töitä eläkkeelläkin – Näin työ muuttuu

Korona toi pysyvästi etä- ja hybridityön, mutta muutti myös työntekijöiden arvoja. Yritykset, jotka ovat rakentaneet sen varaan, että työntekijät työskentelevät iltaisin, viikonloppuisin ja jopa lomilla, saattavat joutua miettimään toimintatapansa uudelleen.

Työntekijöiden kasvavat valinnan mahdollisuudet ja elämänarvot on otettava aiempaa paremmin huomioon, jos yritykset haluavat pitää kiinni osaajistaan.

Etä- ja hybridityöllä eniten vaikutusta naisiin

Yhä useammat naiset ilmoittavat, että johtajilla on heille aiempaa vähemmän aikaa (37 %), oppiminen estyy (31 %) sekä ylennysten saaminen (29 %) ja yhteistyö etätyössä vaikeutuvat. Etä- ja hybridityön uskotaan haittaavan erityisesti naisten urakehitystä.

Naiset ovat miehiä motivoituneempia palaamaan etätyöstä toimistoon. 41 prosenttia naisista mainitsee, että sosiaaliset suhteet, mahdollisuus erottaa paremmin työ ja yksityiselämä, tehokkaampi yhteistyö sekä työnteon ja keskittymisen helpottuminen kannustavat heitä palaamaan toimistoon.

64 prosenttia työntekijöistä etsisi uutta työtä, jos heidän täytyisi palata kokopäiväiseen työhön toimistoon, ja joka kolmas ottaisi uuden työn seuraavan kuukauden sisällä, jos se auttaisi nykyistä paremmin yhdistämään työn ja vapaa-ajan.

Työelämää vielä eläkkeelläkin

85 miljoonan työntekijän työvoimapula on haasteena maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa suunnilleen Saksan väestömäärää. Työvoimapulan kasvaessa työnantajat voisivat löytää osaajia motivoituneiden eläkeläisten joukosta. Myös elinkustannusten nousun ja yhteisöllisyyden kaipuun uskotaan ajavan eläkeläiset takaisin töihin.

Ikääntyneiden työntekijöiden osuutta työvoimasta halutaan lisätä, mutta yhä vain 19 prosenttia yrityksistä hakee aktiivisesti työntekijöitä eläkeläisten joukosta. Tämä asettaa iäkkäät epäedulliseen asemaan työhönotossa.

Taitojen ja kokemuksen kartuttaminen motivoi titteleitä enemmän

Työntekijöitä motivoi yhä enemmän taitojen ja kokemuksen kartuttaminen hierarkian ja titteleiden sijasta. Siksi työtyytyväisyys ja ketteräksi työntekijäksi kasvaminen edellyttävät usein sivusuuntaisia liikkeitä.

57 prosenttia työntekijöistä on jo hankkimassa koulutusta työnantajan tarjoaman koulutuksen ulkopuolelta. Yritysten omat koulutusohjelmat eivät opeta olennaisia taitoja, edistä urakehitystä tai yksinkertaisesti auta työntekijöitä pysymään kilpailukykyisinä työmarkkinoilla.

  • Organisaatiot suunnittelevat tarjoavansa suurimmalle osalle työntekijöistään (71 %) koulutusta tai työkaluja, useimmiten teknisissä tehtävissä.
  • Vain kolmasosa työntekijöistä osallistuu tällä hetkellä koulutuksiin.

Vuoteen 2025 mennessä syntyy 149 miljoonaa uutta digialan työpaikkaa yksityisyydensuojan ja tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden, data-analytiikan, koneoppimisen, tekoälyn, pilviteknologioiden ja datan sekä ohjelmistokehityksen aloille.

  • 50 prosenttia kaikista työntekijöistä tarvitsee uudelleenkoulutusta vuoteen 2025 mennessä, kun teknologian käyttöönotto lisääntyy.
  • 76 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia täyttää IT- ja teknologiatyöntekijöiden avoimia työpaikkoja.

Nelipäiväinen työviikko

Pandemia-aikana alettiin arvioida prioriteetteja uudelleen. Yhä useampi haluaa, että työ ei ole elämän keskiössä. Nykyisin halutaan suunnitella työtä elämän ympärille eikä päinvastoin.

Kuuden kuukauden pilottikokeilu nelipäiväisestä työviikosta toteutettiin amerikkalaisissa ja irlantilaisissa yrityksissä huhti–lokakuussa 2022. Kokeilu toteutettiin 100-80-100-mallilla, jossa työntekijät saivat 100 prosenttia palkastaan, tekivät 80-prosenttista työaikaa ja ylläpitivät 100-prosenttista tuottavuutta.

Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon kasvatti tuottavuutta, lisäsi hyvinvointia, houkutteli osaajia sekä vauhditti uusien työpaikkojen syntymistä.

 

Lataa työmarkkinatrendit 2023 täältä

The New Human Age -raportin aineisto koottiin eri lähteistä sekä kyselystä, joka tehtiin 1.–25.11.2022. Kyselyyn osallistui yhteensä 8016 työntekijää ja aktiivista työnhakijaa sekä 13707 rekrytoinneista päättävää henkilöä kahdeksassa maassa: Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lisätietoja:

Henna Karjalainen, Marketing & Communications Director
ManpowerGroup Oy
050 575 9197
henna.karjalainen@manpowergroup.fi