YKn-tavoitteet-ManpowerGroup-painopiste

ManpowerGroup tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2006, ja siitä lähtien olemme sitoutuneet maailmanlaajuisesti vaikuttamaan asioihin, joihin voimme eniten vaikuttaa. Tuemme kestävän kehityksen tavoitteita 4, 5, 8, 10, 12, 13 ja 17.

ManpowerGroup-ja-ESG

Työmme ESG:n parissa

ESG-työmme kolme pilaria ovat Planet, People & Prosperity ja Principles of Governance. Näissä keskitymme kohtaamiimme keskeisiin haasteisiin ilmastonmuutoksesta osaajapulaan ja siihen, missä voimme vaikuttaa eniten. Kestävyysraportissamme "Working to Change the World" kuvaamme, miten asetamme kunnianhimoiset ESG-tavoitteemme ja seuraamme niitä.

LUE GLOBAALI KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI

Näin toimimme kestävän kehityksen parissa Suomessa

Keskitämme kestävään kehitykseen tähtäävät toimemme alueille, joissa meillä on eniten vaikutusta ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan suhteen. Olemme käynnistäneet matkamme kohti uutta normaalia, jossa kestävä kehitys on integroitu saumattomasti kaikkeen toimintaamme.

ManpowerGroup Finlandilla on etenemissuunnitelma, joka perustuu globaaliin ESG-strategiaan. Päivitämme suunnitelmaa sitä mukaa kuin etenemme. Tällä hetkellä toimenpiteemme on ajoitettu vuosille 2024-2025.

Käytämme vastuullisuustyömme arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen Ecovadista, joka on globaali ulkopuolinen vastuullisuusarvioitsija. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta. ManpowerGroup Finlandin vastuullisuustyö on saavuttanut hopeatason. Hopeisen tunnustuksen on saanut vain 15 % kaikista, yli 130 000 Ecovadisin arvioimista yrityksistä.

Ympäristö – Ympäristötyöllä kohti ilmastoneutraaliutta

Olemme sitoutuneet maailmanlaajuisesti saavuttamaan tieteeseen pohjautuvat tavoitteemme (Science Based Targets, SBTi) vähentää suoria päästöjä 60 % (Scope 1 ja 2) ja epäsuoria päästöjä 30 % (Scope 3) vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2045 mennessä tai aikaisemmin.

Fokusalueemme ympäristövastuun osalta ovat uusiutuvan energian lisääminen, työsuhdeautojen sähköistäminen, vähähiiliset kodin ja työpaikan väliset matkat, työmatkustamisen vähentäminen sekä toimittajien sitouttaminen tavoitteisiimme.

Sosiaalinen vastuu – merkityksellistä työtä kaikille

Yhdistämme globaalilla tasolla miljoonia ihmisiä merkitykselliseen työhön vuosittain. Olemme sitoutuneita osaamisen kehittämiseen ja luomaan merkityksellistä työtä kaikille sekä lisäämään työllistettävyyttä coachingin, arviointien sekä osaamisen uudistamisen avulla.

Erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen on avain tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan työelämään sekä korkeampaan työllisyysasteeseen myös Suomessa. Haastamme työnantajia rekrytoimaan monimuotoisemmin ja ennakkoluulottomammin, olipa kyse naisten osuuden kasvattamisesta johtotehtävissä, ikäsyrjinnän kitkemisestä tai vaikeasti työllistettävien ryhmien paremmasta integroimisesta työelämään. 

Fokusalueemme sosiaalisessa vastuussa ovat: työllistäminen, osaamisen kehittäminen, DEIB, hyvinvointi ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Hyvä hallinnointi – Toimimme vastuullisesti ja asetamme alallemme korkeat eettiset standardit

Luottamus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat olemassaolomme perustana. Olemme sitoutuneet asettamaan korkeat standardit toimialallamme ja sen ulkopuolella, johtamaan liiketoimintaa pitkän aikavälin arvon luomiseksi kaikille sidosryhmille.

Fokusalueemme hallinnoinnissa ovat: eettisyys, riskien hallinta, tietoturva ja yksityisyyden suoja, sidosryhmäyhteistyö, hyvä hallinnointi.

Five_Women_Patterns

Vastuullisuustyömme on saanut tunnustusta

Käytämme vastuullisuustyömme arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen Ecovadista, joka on globaali ulkopuolinen vastuullisuusarvioitsija. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta. ManpowerGroup Finlandin vastuullisuustyö on saavuttanut hopeatason. Hopeisen tunnustuksen on saanut vain 15 % kaikista, yli 130 000 Ecovadisin arvioimista yrityksistä.